Punktkassen, Punktväskan och Taktila bildlådan

Punktkassen, Punktväskan och Taktila bildlådan är paket i tre olika svårighetsgrader som delas ut till barn som ska lära sig att läsa taktilt.

Punktkassen, Punktväskan och Taktila bildlådan riktar sig till barn med synnedsättning. De ska stimulera barnet till att bli nyfikna på det taktila, förstå taktila bilder och förbereda barnet på att så småningom kunna läsa taktilt.

Barnet börjar oftast med Punktkassen, fortsätter med Punktväskan och sedan med Taktila bildlådan. Produkterna tas fram av MTM och delas ut av synpedagogerna vid de regionala syncentralerna.  

Du som arbetar på syncentral kan beställa genom att maila punktklubben@mtm.se. Uppge barnets ålder i mejlet.

Punktkassen - steg 1

Punktkassen innehåller en enkel taktil bilderbok och information om taktil läsning till barnets anhöriga. Punktkassen passar de yngsta barnen som ska börja bekanta sig med punktskrift och taktila bilder. Den fungerar som en introduktion till det taktila språket.

Punktväskan - steg 2

Punktväskan innehåller en taktil bilderbok, ett taktilt lekmaterial och information om taktil läsning till anhöriga.

Kommer snart: Steg 3; Taktila bildlådan

Taktila bildlådan lanseras i början av 2024. Mycket av den information vi får kommer till oss i form av bilder. Att förstå och behärska bildspråk är därför viktigt för delaktighet. För barnet med synnedsättning behövs ofta hjälp att få åtkomst till bilder och den information som de kan ge. Men hur kan jag som seende, som inte är van vid taktila bilder, hjälpa barnet? Taktila bildlådan är tänkt som en hjälp för en seende vuxen att förstå hur taktila bilder fungerar, för att i sin tur kunna hjälpa barnet. Lådan innehåller praktiskt övningsmaterial, ett häfte med övningar och ett häfte med information till den vuxne om taktila bilder och bilderböcker.

Punktkassen och Punktväskan är kostnadsfria.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)