Handledning till Kanotklubben

Om lektionen

Ämne:
, Svenska
Målgrupp:
, Gym
, Komvux
Uppgifter:
, Introduktion av roman
, Skrivövning
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


Handledning till Kanotklubben av Sara Paborn

Uppgifter: Introduktion av boken, textfrågor skrivövningar, bildövningar, dramaövning och diskussionsfrågor
Bokens lättlästnivå: 2, lättare
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Elvira har nyss flyttat till Stockholm. Hon längtar efter gemenskap men vet inte hur hon ska hitta den. Hon är så osäker bland nya människor. En dag samlar Elvira mod och anmäler sig till en kurs på en kanotklubb. Väl ute på sjön är Elvira inte den enda som måste utmana sina rädslor. Kanotklubben är en berättelse om osäkerhet, gemenskap och mod. Boken är Sara Paborns lättlästdebut. Hennes Tistelhonung från 2020 nominerades till Årets bok.

Om handledningen

Denna handledning är framtagen med syfte att väcka läslust, bidra till kreativitet och skapa en djupare förståelse för texten. Först finns en introduktionsuppgift för hela boken. Sedan följer olika typer av uppgifter framtagna till bokens alla kapitel. Sist finns övergripande diskussionsfrågor som kan besvaras skriftligt eller muntligt och en avslutande berättarövning. Ni kan välja att arbeta med alla uppgifter eller välja ut de som ni tänker passar era deltagare. Handledningen är framtagen av Jenny Edvardsson för LL-förlaget och MTM.