Bilden visar ett porträttfoto på MTM:s Tillgänglighetsexpert Jimmy Freiding. Han har på sig svarta glasögon och en blå skjorta. Bakom honom syns bokhyller i ett kontorslandskap suddigt.
Foto: Apelöga

Tillgänglighetsexperten svarar

MTM:s tillgänglighetsexpert Jimmy Freiding ger råd i tekniska tillgänglighetsfrågor till bland annat bokbranschen. Här svarar han på några av de vanligaste frågorna.

Vilka är målgrupperna för tillgängliga böcker?

- De grupper som gynnas mest är de som behöver utökad funktionalitet för att kunna tillgodogöra sig en digital bok. Till exempel för en punkskriftsläsare ska texten kunna konverteras till punktskrift genom användarens punktskriftsdisplay eller för den som använder en skärmläsare måste texten kunna läsas upp i rätt ordning och på rätt sätt. Då måste den som ger ut boken säkerställa att texten är semantiskt taggad och att det inte finns något som blockerar hjälpmedlet.
- En tillgänglig digital bok har funktionalitet så att den kan läsas med flera sinnen. Det gör ju att alla läsare gynnas. För om en bok är helt tillgänglig så innebär det att alla får tillgång till den på sina egna villkor. Alla lider någon gång av någon sorts nedsättning som gör det svårare att läsa tryckt text. Om boken är tillgänglig kan man välja att ögonläsa eller öronläsa. Dessutom gör funktionalitet för att ändra teckenstorlek, radavstånd, ordavstånd, teckenavstånd med mera det lättare att ögonläsa.

Måste man gå över till EPUB 3 för att kunna ge ut e-böcker som är tillgängliga?

- Det kommande europeiska tillgänglighetsdirektivet pekar inte ut något specifikt format. Men för att kunna nå upp till kraven som ställs i direktivet behöver e-boken produceras och distribueras i ett format som har hög funktionalitet för tillgänglighet. EPUB 3 är ett sådant format. Det finns fler, ett problem är att flera av dem ägs och kontrolleras av vissa specifika företag.

EPUB 3  är ett helt öppet format som är fritt att använda för vem som helst.

Det som gör EPUB3 till ett bra format vad gäller tillgänglighet är bland annat:

  • Innehållet kan göras flödande. Det vill säga att texten justerar sig efter hur stor skärmen man läser på är.
  • Förutom text kan EPUB3 innehålla diverse multimedia (till exempel video) och inläst tal som synkroniserar med texten medan det spelas upp, så att läsaren kan använda flera olika sinnen för att ta till sig materialet.

Vad är Web Content Accessibility Guidelines 2.1?

- WCAG är en uppsättning riktlinjer för att säkerställa att webbaserat innehåll är tillgängligt för så många som möjligt oavsett förmåga.

Version 2.1 är de senast fastslagna riktlinjerna och de riktlinjer som ligger till grund för Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Riktlinjerna är uppdelade i fyra huvudområden:
Perceivable (Möjlig att uppfatta)
Operable (Möjlig att kontrollera)
Understandable (Möjlig att förstå)
Robust (maximera kompatibilitet med alla möjliga webläsare)

För en översiktlig introduktion till riktlinjerna i WCAG 2.1, läs Per Axboms kostnadsfria e-bok på nätet.
Digital tillgänglighet – Introduktion till WCAG av Per Axbom (öppnas i nytt fönster)

WCAG är riktlinjer som också finns ligger till grund för standarden för tillgängliga e-böcker i formatet EPUB 3.
EPUB Accessibility 1.0 (öppnas i nytt fönster)

Jämfört med webbsidor och appar har e-böcker en mer komplex struktur, till exempel genom bokens navigerbara innehållsförteckning, sidindelning, metadata, mm. Det gör att det krävs mer specifika riktlinjer för en tillgänglig e-bok än för en webbsida.

Vilka standarder kommer att gälla för det kommande tillgänglighetsdirektivet?

- Det är ännu inte klart, här måste vi invänta EU-kommissionen som beslutar om vilka standarder som ska gälla.

- Men redan idag finns standarder och riktlinjer för tillgänglig e-boksproduktion och programvara för e-böcker. Under ”standarder och riktlinjer” på denna sida finns mer information.

EPUB accessibility guidelines utgör sådana riktlinjer för tillgängliga e-böcker, och den europeiska standarden EN 301549 (som ligger till grund för Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service)  är applicerbar för den programvara som används för att läsa böckerna i (e-läsare inuti appar, med mera.)

Vilka är de viktigaste tillgänglighetsfunktionerna i en digital tjänst för e-böcker och ljudböcker?

- Steg ett är att själva sidan där man registrerar sig och betalar för tjänsten måste vara tillgänglig. Annars får man inte tillgång till själva appen.
- I appen är det viktigt att alla funktioner är tillgängliga. Funktionaliteten i boken, i form av tillgänglighet, ska gå att hitta och använda oavsett förmåga. till exempel så ska en läsare som använder en skärmläsare kunna använda precis lika många funktioner som en fullt seende person.

Hur kan man testa och se om böckerna man producerar håller måttet när det gäller tillgänglighet?

- Det finns ett antal automatiska verktyg för att testa om e-boken är rätt uppbyggd enligt standard och för att säkerställa att den är tillgänglig. Ingen av dessa automatiska verktyg är dock heltäckande. Så manuella tester, där användare testar funktionaliteten, kommer alltid att behövas. Till exempel är det ju svårt för en dator att avgöra om en bildbeskrivning för en bild stämmer överens med bilden och författarens syfte med bilden.
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)