Bilden visar en ung flicka med halvlång brunt hår bakifrån som sitter i en röd fåtölj. Hon har på sig jeans och en rosa tröja. I handen håller hon en läsplatta med en talbok och på huvudet har hon ett par hörlurar.
Foto: Erika Weiland, Apelöga

Med start 2025 ska e-böcker som ges ut i EU följa vissa tillgänglighetskrav

Tillgänglighetsdirektivet, som antogs av EU 2019, ställer krav på tillgänglighet på en rad kommersiella produkter och tjänster. Det gäller allt ifrån banktjänster till e-handel och e-böcker.

Regeringen beslutade i december 2022 om en proposition för en ny lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. Genom lagen genomförs tillgänglighetsdirektivet i Sverige.

Genomförande av tillgänlighetsdirektivet (regeringen.se) (öppnas i nytt fönster)

Tillgänglighetsdirektivet ska börja gälla i hela EU från och med den 28 juni 2025.

 

E-böcker och ändamålsenlig programvara för e-böcker

Bland de produkter och tjänster som omfattas av kraven på tillgänglighet finns e-böcker och den programvara som användas för att läsa e-böcker.

När det gäller e-böcker gör regeringen bedömningen att tillgänglighetskraven kan strida mot etableringsfriheten i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Om så är fallet innebär det att kraven på e-böcker som omfattas av grundlagsskydd i Sverige kan tillämpas först efter en grundlagsändring. Vi bevakar frågans fortsatta beredning.

Ändamålsenlig programvara omfattas inte av ett sådant grundlagsskydd.

För att produkterna och tjänsterna ska omfattas av lagen ska de vara avsedda för konsumenter. Undantag finns i tillgänglighetsdirektivet (10§) för tjänster som tillhandahålls av ett mikroföretag.

Tjänsteleverantörens skyldigheter

En tjänsteleverantör som tillhandahåller en tjänst till en konsument ska fortlöpande säkerställa att tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven.

Den som ansvarar för innehållet i en e-bok ska säkerställa att tillgänglighetskraven uppfylls även om denne inte är en tjänsteleverantör. De bestämmelser som gäller för en tjänsteleverantör är tillämpliga för den som ansvarar för innehållet i en e-bok, med undantag för bestämmelserna om sanktionsavgift.

Tidpunkt för ikraftträdande

Kraven ska gälla produkter och tjänster på marknaden efter den 28 juni 2025. För tjänster gäller i vissa fall ett senare ikraftträdande, dock senast den 28 juni 2030.

Tillgänglighetskrav

Dessa åtgärder ska vidtas så att tjänsterna lämnas på ett sådant sätt att personer med funktionsnedsättning i största möjliga utsträckning kan använda dem:

Tillgängligheten för de produkter som används vid tillhandahållandet av tjänsten ska säkerställas.

Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar och, om produkter används vid tillhandahållandet av tjänsten, om dess koppling till dessa produkter samt om deras egenskaper när det gäller tillgänglighet och interoperabilitet med hjälpmedel.

Webbplatser, inklusive tillhörande nätapplikationer, och tjänster för mobila enheter, inklusive mobilappar, ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt genom att de görs  uppfattningsbara, hanterbara, begripliga och robusta.

Om stödtjänster (hjälp-deskar, teletjänstcentraler, teknisk support, samtalsförmedlande tjänster och utbildningstjänster) finns att tillgå ska de, via tillgängliga kommunikationssätt, tillhandahålla information om tjänstens tillgänglighet och kompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

Det finns även mer specifika krav för vissa tjänster, däribland e-böcker.

 

Information om den nya lagen och kraven på tillgänglighet för respektive produkt och tjänst återfinns i sin helhet i propositionen på regeringens hemsida:

Genomförande av tillgänlighetsdirektivet (regeringen.se)

 


Publicerad 2023-01-03
Sidansvarig: Catarina Ek

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)