En bra produkt är tillgänglig - referat från panelsamtal om nyhetsmedier

Tillgänglighet behöver byggas in från början. Det var en av sakerna som experterna Richard Furberg, Team manager på Dn.se, Kristina Adolfsson, chefredaktör för Senioren och Joakim Uppsäll-Sjögren, ordförande i föreningen Begripsam lyfte i ett samtal 3 december 2021.

Tillgänglighet är en fråga om kvalitet, konstaterar Richard Furberg, som arbetar med att utveckla DN:s alla digitala produkter.

– Du kan göra en produkt hur bra som helst, men om den inte når ut till alla användare så är den inte en bra produkt alls.

Något som blir mer tillgängligt för de målgrupper som har behov av det, skapar ofta en produkt med ökad generell användbarhet. Som exempel lyfter Richard Furberg DN:s lyssnafunktion, där alla nyheter går att få upplästa.

– Det började med att jag själv ville kunna lyssna på nyheterna när jag kör bil. Man tror att man utvecklar en produkt till en liten skara människor men så är det absolut inte. Du höjer användbarheten på din produkt och de som redan kan ta del av den får en mycket bättre upplevelse.

Joakim Uppsäll-Sjögren lyfter värdet i att också tänka in tillgänglighet tidigt i en utvecklingsprocess, inte minst ur en kostnadsaspekt.

– Det är billigare att tänka in tillgängligheten redan från början än att tänka till när utvecklingsbudgeten är slut.

För ett större mediehus som bedriver egen utveckling, är det mycket en fråga om att kompetensutveckla medarbetarna men också att ständigt lyfta tillgänglighet som en kvalitetsaspekt uppåt till ledningen för att det ska få effekt, menar Richard Furberg.

– Vi har inte team som utvecklar hos oss, utan vi anlitar webbyråer för det, säger Kristina Adolfsson, som är chefredaktör för Senioren, och pekar på att det kan vara svårare att ställa krav som beställare när man själv inte är så insatt i webbutveckling.

Den som arbetar med att utveckla tillgängliga digitala plattformar för nyheter har riktlinjer att  utgå från, WCAG (Web content accessibility guidelines). Genom att följa dessa kan ens produkt eller tjänst göras inkluderad för fler.

Även med dessa riktlinjer finns det utmaningar. Joakim Uppsäll-Sjögren pekar på de brister som finns när det gäller personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Även det digitala utanförskapet är en aspekt att ta med när man pratar om tillgängliga nyheter för alla, påpekar Kristina Adolfsson, chefredaktör för Senioren, som har 250 000 medlemmar.  

– Ju äldre du blir, desto mindre pension får du. Och att vara helt digital kostar.

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) har tagit fram vägledning till WCAG här: https://webbriktlinjer.se/

 

Panelsamtalet ägde rum på konferensen ”Gör din nyhetswebb tillgänglig för alla” som arrangerades i december 2021 av MTM i samarbete med MPRT, Myndigheten för press, radio och tv. 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)