Alla ska ha möjlighet att läsa på sina villkor.

Nyheter och pressmeddelanden


  • Ny rapport: Bildbeskrivningar för tillgänglighet

    Vilka utmaningar och problem uppstår när man skapar bildbeskrivningar? Hur skapar man bildbeskrivningar som är korta och läsvänliga, som ger förståelse och inte belastar läsaren? Det är några frågor som forskaren Jana Holsanova har försökt svara på i rapporten "Bildbeskrivning för tillgänglighet; Riktlinjer, forskning och praktik".
  • Samverkansavtal för stöd till personer med funktionsnedsättning mellan MDH och MTM

    Den 12 februari startade ett nytt samverkansavtal mellan Mälardalens högskola (MDH) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM ). Syftet med avtalet är att vidareutveckla samarbetet mellan organisationerna när det gäller att utveckla stöd till personer med funktionsnedsättning.
  • Anmälan öppen till studiedagen: Alla elevers rätt till läsning

    MTM erbjuder en studiedag för alla som i sitt arbete i skolan möter elever som har behov av tillgängliga medier. 3 maj i Umeå Folkets Hus, 9.30 - 15.30. Vi har erbjudit denna studiedag 2017 och 2018 och båda gångerna blev den fullbokad!