Bild på ung man med hörlurarr: Daisyspelare, Legimuslyssnare, punktskrift och lättläst

Vår verksamhet

MTM gör böcker och tidningar för personer med läsnedsättning

 

MTM arbetar med:
• talböcker
• punktskrift
• lättläst litteratur och nyheter
• taltidningar
• anpassad kurslitteratur till elever på högskola
och universitet

Det är i upphovsrättslagens paragraf 17
som det står att personer med läsnedsättning
har rätt till litteratur som är anpassad.
Böckerna som vi anpassar till talböcker
och punktskrift finns att låna
på det digitala biblioteket legimus.se.

Böcker på lättläst kan du låna på biblioteket
eller köpa, bland annat från ll-forlaget.se.

MTM informerar omhur MTM och biblioteken
arbetar med tillgängliga medier
och om läsnedsättning. MTM arbetar också
med forskning och utveckling inom området
tillgängliga medier.

Vi lånar ut:
• talböcker
• punktskriftsböcker
• e-textböcker
• litteratur på teckenspråk

Vi säljer:
• punktskriftsböcker
• taktila bilderböcker
• presentböcker
• punktskriftsalmanackor
• prenumeration på den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor
• lättlästa böcker från LL-förlaget
• talböcker


Vi erbjuder:
• program för att läsa talböcker i dator, mobiltelefon och surfplatta
• informationsmaterial kring talböcker, punktskrift och läsnedsättning
• kurser, konferenser och studiedagar för olika målgrupper
• utskrifter av texter i punktskrift till enskilda punktskriftsläsare
• bokklubbar för barn och vuxna punktskriftsläsare
• prenumerationer på olika taltidningar och punktskriftstidningar

Vi informerar om:
• hur MTM och biblioteken arbetar med tillgängliga medier
• allmänt om läsnedsättning 

• forskning och utveckling inom området 

Fakta om tillgängliga medier

Tillgängliga medier är medier som är anpassade för
personer med läsnedsättning eller bristande läsförmåga.
Med tillgängliga medier menar MTM:
tidningar, böcker, bilder och andra medier
som finns i olika format.
Meningen är att personer med läsnedsättning
eller bristande läsförmåga
ska kunna ta del av innehållet.

MTM producerar och distribuerar litteratur och tidningar i tillgängliga format för personer med läsnedsättning och deltar också aktivt i utvecklingen av tillgängliga medier.

MTM har som uppdrag att informera och sprida kunskap om talböcker, punktskrift, lättläst litteratur och nyheter, taltidningar och läsnedsättning. Dessutom tillgängliggör MTM teckenspråkig litteratur och ger stöd till taltidningar.

I enlighet med upphovsrättslagens paragraf 17 är det möjligt för bibliotek och andra institutioner med att producera och låna ut litteratur till personer med läsnedsättning. Den största producenten av tillgänglig litteratur är MTM som presenterar utbudet på det digitala biblioteket legimus.se. MTM har också som uppdrag att anpassa kurslitteratur till studenter med läsnedsättning på högskola och universitet.

MTM ansvarar även för utgivningen av LL-förlagets lättlästa litteratur, liksom för den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor.

Vi lånar ut:

 • talböcker
 • punktskriftsböcker
 • e-textböcker
 • litteratur på teckenspråk

Vi säljer:

 • punktskriftsböcker
 • taktila bilderböcker
 • presentböcker
 • punktskriftsalmanackor
 • prenumeration på den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor
 • lättlästa böcker från LL-förlaget
 • talböcker

Vi erbjuder:

 • program för att läsa talböcker i dator, mobiltelefon och surfplatta
 • informationsmaterial kring talböcker, punktskrift och läsnedsättning
 • kurser, konferenser och studiedagar för olika målgrupper
 • utskrifter av texter i punktskrift till enskilda punktskriftsläsare
 • bokklubbar för barn och vuxna punktskriftsläsare
 • prenumerationer på olika taltidningar och punktskriftstidningar

Vi informerar om:

 • hur MTM och biblioteken arbetar med tillgängliga medier
 • allmänt om läsnedsättning 

 • forskning och utveckling inom området

Mer information

Tillgängliga medier är medier som är anpassade för personer med läsnedsättning eller bristande läsförmåga. Med tillgängliga medier menar MTM tidningar, böcker, bilder och andra medier som finns i olika format och i olika grad av bearbetning. Syftet är att göra det möjligt för personer med läsnedsättning eller bristande läsförmåga att ta del av innehållet.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)