Bild på ung man med hörlurarr: Daisyspelare, Legimuslyssnare, punktskrift och lättläst

Vår verksamhet

MTM gör böcker och tidningar för personer med läsnedsättning

MTM arbetar med:
• talböcker
• punktskrift
• lättläst litteratur och nyheter
• taltidningar
• anpassad kurslitteratur till elever på högskola
och universitet

Personer med läsnedsättning
har rätt till litteratur som är anpassad.
Böckerna som vi anpassar till talböcker
och punktskrift finns att låna
på det digitala biblioteket legimus.se.

Böcker på lättläst kan du låna på biblioteket
eller köpa, bland annat från ll-forlaget.se.

MTM informerar omhur MTM och biblioteken
arbetar med tillgängliga medier
och om läsnedsättning. MTM arbetar också
med forskning och utveckling inom området
tillgängliga medier.

Vi lånar ut:
• talböcker
• punktskriftsböcker
• e-textböcker
• litteratur på teckenspråk

Vi säljer:
• punktskriftsböcker
• taktila bilderböcker
• presentböcker
• punktskriftsalmanackor
• prenumeration på den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor
• lättlästa böcker från LL-förlaget
• talböcker

Vi erbjuder:
• program för att läsa talböcker i dator, mobiltelefon och surfplatta
• informationsmaterial kring talböcker, punktskrift och läsnedsättning
• kurser, konferenser och studiedagar för olika målgrupper
• utskrifter av texter i punktskrift till enskilda punktskriftsläsare
• bokklubbar för barn och vuxna punktskriftsläsare
• prenumerationer på olika taltidningar och punktskriftstidningar

Vi informerar om:
• hur MTM och biblioteken arbetar med tillgängliga medier
• allmänt om läsnedsättning 

• forskning och utveckling inom området 

Fakta om tillgängliga medier

Tillgängliga medier är medier som är anpassade för
personer med läsnedsättning eller bristande läsförmåga.
Med tillgängliga medier menar MTM:
tidningar, böcker, bilder och andra medier
som finns i olika format.
Meningen är att personer med läsnedsättning
eller bristande läsförmåga
ska kunna ta del av innehållet.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM producerar och distribuerar litteratur och tidningar i tillgängliga format för personer med läsnedsättning. Genom vårt verksamhet arbetar vi också med utvecklingen av tillgängliga medier.

Vårt uppdrag

Vi har som uppdrag att informera och sprida kunskap om talböcker, punktskrift, lättläst litteratur och nyheter, taltidningar och läsnedsättning. Dessutom tillgängliggör MTM teckenspråkig litteratur och ger stöd till taltidningar.

MTM är den största producenten av tillgänglig litteratur som presenterar utbudet på det digitala biblioteket Legimus. MTM har också som uppdrag att anpassa kurslitteratur till studenter med läsnedsättning på högskola och universitet.

Myndigheten ansvarar också för utgivningen av LL-förlagets lättlästa litteratur och den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor.

Vi lånar ut:

 • talböcker
 • punktskriftsböcker
 • e-textböcker
 • litteratur på teckenspråk

Vi säljer:

 • punktskriftsböcker
 • taktila bilderböcker
 • presentböcker
 • punktskriftsalmanackor
 • prenumeration på den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor
 • lättlästa böcker från LL-förlaget
 • talböcker

Vi erbjuder:

 • program för att läsa talböcker i dator, mobiltelefon och surfplatta
 • informationsmaterial kring talböcker, punktskrift och läsnedsättning
 • kurser, konferenser och studiedagar för olika målgrupper
 • utskrifter av texter i punktskrift till enskilda punktskriftsläsare
 • bokklubbar för barn och vuxna punktskriftsläsare
 • prenumerationer på olika taltidningar och punktskriftstidningar

Vi informerar om:

 • hur MTM och biblioteken arbetar med tillgängliga medier
 • allmänt om läsnedsättning
 • forskning och utveckling inom området
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)