Tillgänglighetsredogörelse för mtm.se

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) strävar efter att alla, oavsett behov och förutsättningar, ska kunna ta del av myndighetens webbplatser och appar. MTM arbetar hela tiden med att utveckla och förbättra tillgängligheten till de digitala tjänsterna.

På denna sida beskriver vi vilka kända brister i tillgängligheten som finns och hur du kan kontakta oss om du upptäcker andra brister. 

Status

Denna webbplats uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av bristande punkter nedan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från mtm.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Du kan också kontakta MTM på följande sätt:

E-post: info@mtm.se
Telefon: 040 653 27 00

Kända brister i tillgängligheten 

Dokument 

  • Det förekommer dokument i exempelvis formatet PDF som inte är tillgänglighetsanpassade.

Åtgärd: Vi försöker minska antalet PDF-dokument och göra andra tillgängliga dokuemnt i andra format. Om PDF- dokument tas fram görs dessa så tillgängliga som möjligt.
Alternativ: I flera fall har vi tagit fram ett tillgängligt alternativ om ett PDF-dokument inte är tillgängligt.

Videofilmer  

  • Enstaka videofilmer saknar syntolkning. Sedan 1 jaunari 2022 har MTM tecknat avtal för videospelaren Screen9. Detta gör att tillgängligheten på våra filmer förbättras. Ett arbete med att flytta över filmerna från Youtube till Screen9 pågår och vi räknar med att detta är klart under 2022.

Gränssnittet 

  • Sidan för "Lediga jobb" består av en tredjepart plug-in och är till viss mån otillgängligt för vissa funktioner. 
  • Den bildbank vi länkar till på mtm.se för pressbilder: MediaFlow Portal (öppnas i nytt fönster) är inte helt tillgänglig i dagsläget.

Åtgärd: Vi för kontinuerliga kontakter med leverantörer för att få dessa att vara så tillgängliga som möjligt.

Oskäligt betungande anpassning 

MTM åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående delar.

Dokument

På mtm.se finns det PDF-dokument som inte är inte tillgängliga. Då det finns ett antal dokument av detta slag på vår webbsida blir detta orimligt svårt att anpassa på hela webbsidan.

Så har vi testat tillgängligheten 

En oberoende tillgänglighetsgranskning är gjort av Axess Lab den 1 november 2019. Rapporten går att läsa i sin helhet här (öppnas i nytt fönster). Därefter har MTM gjort självskattningar efterhand som vi gjort förändringar på mtm.se. 

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 2022-03-21. 

Återkoppling 

Om du har frågor eller har upptäckt brister i tillgängligheten utöver de som redovisats här är du välkommen att kontakta oss.

E-post: info@mtm.se
Telefon: 040 653 27 10

Kontakta oss genom formuläret nedan om du upptäcker brister i tillgängligheten på sajten. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Fält med * är obligatoriska.

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvar för att kontrollera hur lagen om tillgänglighet till digital offentlig service efterlevs. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar tillgängligheten på våra webbplatser och appar kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Gör en anmälan på digg.se (öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)