En telefon ligger ovanpå ett par böcker på ett bord. Bredvid står en kaffekopp. Skärmen på telefonen visar en boksida från Legimusappen, en del av texten är markerad i gult. Bilden är tagen snett från sidan.
Foto: Sanna Dolck Wall

Så arbetar MTM med kvalitet i Legimus och talböcker

MTM arbetar för att läsarna ska ha god tillgång till talböcker. Varje år lägger vi till 3 500 nya titlar i Legimus, vilket motsvarar ungefär 35 000 timmars inläsning. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa och förbättra kvaliteten i läsupplevelsen. Vi beklagar att det ändå kan förekomma fel i någon bok och åtgärdar då detta omedelbart.

MTM har ett eget bibliotek som heter Legimus. Där kan en läsare med läsnedsättning ta del av över 140 000 talböcker. 

Vi är måna om att våra läsare ska ha ett stort utbud av böcker att lyssna på. Varje år lägger vi därför till 3 500 nya talböcker. Vår ambition är att ha ett bibliotek både med bredd och ett djup i den litteratur som man kan ta del av 

Legimus är en nationell resurs för nedladdning av talböcker. De äldsta böckerna är från 1950-talet och förutom egenproducerade böcker finns även titlar som har förvärvats på annat sätt – som lokala inläsningar från olika bibliotek och utländska produktioner.  

Utbudet i Legimus ökar årligen med vad som motsvarar ungefär 35 000 timmars inläsning. MTM använder externa inläsningsföretag för produktion av nya talböcker. För att säkerställa att titlarna håller en hög kvalitet har vi valt att köpa korrekturläsning av företagen. De lyssnar igenom samtliga titlar som produceras. De fel som upptäcks korrigeras. Vi får samtliga korrekturrapporter och gör kontinuerligt stickprov i dessa.  

Trots kvalitetssäkring och en noggrann process händer det att kvalitetsfel inte fångas upp. Det är något vi tar på stort allvar och som vi beklagar när det inträffar. Läsupplevelsen och kvaliteten i våra talböcker är avgörande. 

Vi får in tre till fem klagomål i månaden vilket är att jämföra med att det varje månad genomförs i genomsnitt 146 000 lån av talböcker LegimusVi uppmanar alla som upptäcker fel att höra av sig så att vi kan göra rättningar. Fel kan inrapporteras till info@mtm.se 

Alla fel som når oss eller som vi själva upptäcker åtgärdas omedelbart. Den aktuella talboken plockas bort från Legimus och leverantören informeras därefter om felet så att detta skyndsamt kan korrigeras. I vissa fall räcker det med en korrigering av det specifika felet. I andra fall behöver hela boken läsas in på nytt.   

Kvalitetssäkringen är en process som aldrig avstannar. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa och förbättra en god läsupplevelse för våra användare. I vårt arbete pågår just nu: 

  • En dialog med alla våra leverantörer för att ytterligare förstärka kontrollen och se över efterlevnad av avtal och riktlinjer. Vi skärpte till kontrollrutinerna 2019, och ser nu över detta igen för att se om det är något vi ytterligare kan förbättra. 
  • En intern översyn av våra rutiner för att säkerställa kvaliteten i leveransen från våra externa leverantörer. Vi ser till exempel över hur vi kan få in ytterligare kontroller i våra system. 
  • En användarundersökning planeras för att vi ska få en djupare insyn i hur våra läsare upplever kvaliteten i våra talböcker.  
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)