Två händer som tecknar.
Foto: Fotograftina

Litteratur på teckenspråk

Böcker på teckenspråk

På legimus.se finns litteratur på teckenspråk
som är utgiven i Sverige.
Det är mest barn- och ungdomsböcker,
men det finns också några böcker för vuxna.
Böckerna är i DVD-format.
Du kan låna böckerna på ditt lokala bibliotek.

Det svenska teckenspråket har ingen tryckt form.
 När man överför tryckta böcker till teckenspråk
blir de filmer.

Teckenspråket är inte internationellt
utan skiljer sig mellan olika länder.
Läs mer om svenskt teckenspråk
på Språkrådets webbplats.

Låna och läsa
Du kan söka böcker på teckenspråk
i legimus.se, men för att låna
måste du kontakta närmaste bibliotek.
Du kan läsa böckerna
med hjälp av dvd-spelare kopplad till TV,
eller i dator med exempelvis Windows Media Player
eller WinDVD.

SPSM gör böckerna
Böckerna produceras
av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.
MTM gör ingen egen teckenspråkig litteratur.

MTM ska främja litteratur på teckenspråk. Det gör vi genom att erbjuda teckenspråkiga titlar i vårt digitala bibliotek Legimus. Personer med läsnedsättning kan låna dessa böcker på ett bibliotek. 

Låna och läsa litteratur på teckenspråk

Litteratur på teckenspråk går att söka i legimus.se, men för att låna måste man kontakta närmaste bibliotek. Boken kan antingen läsas med hjälp av dvd-spelare kopplad till TV, eller i dator med exempelvis Windows Media Player eller WinDVD. Sök litteratur på Legimus.se, (öppnas i nytt fönster).

Både tidigare och i dagsläget står Specialpedagogiska skolmyndigheten för den största framtagningen av litteratur på teckenspråk genom direktproduktion eller produktionsstöd till förlag. Läs mer om teckenspråk på spsm.se, (öppnas i nytt fönster).

Behov av litteratur på teckenspråk

För den som är döv och teckenspråkstalande är teckenspråk förstaspråk och svenska andraspråk. Man kan alltså bara en svag läsare av svenska om man är teckenspråkstalande. Målgruppen är också de som lär sig teckenspråk och behöver utveckla sitt språk och sitt ordförråd.

Produktion av litteratur på teckenspråk

Den litteratur på teckenspråk som finns i Legimus producerades av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM fram till 2014. MTM undersöker sedan dess möjligheterna att starta egen produktion av teckenspråkig litteratur. Sedan 2018 bedriver MTM därför på försök ett pilotprojekt där myndigheten producerar skönlitteratur på svenskt teckenspråk. I projektet har hittills två titlar tagits fram. De går dock inte att tillgå via Legimus än.

Under 2021 bedrevs ett nytt samproduktionsprojekt tillsammans med SPSM där de båda myndigheterna tillsammans producerade två skönlitterära titlar på svenskt teckenspråk. Samproduktionsprojektet slutrapporterade i december 2021.

Läs slutrapporten om pilotprojektet Teckenspråkig litteratur (Word-dokument, öppnas i nytt fönster)

Läs slutrapporten om samproduktionsprojektet Teckenspråkig litteratur (Word-dokument, öppnas i nytt fönster)

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)