omslaget till boken Ligger Sverige i Iran

Handledning till Ligger Sverige i Iran? av David Mohseni


Uppgifter: Introduktion av boken, textfrågor, diskussionsfrågor och skrivuppgift
Bokens lättlästnivå: 3, lätt
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Berättelsen börjar i en bergssluttning i Afghanistan där tioåriga David har växt upp tillsammans med sina föräldrar, sin storebror, lillebror och två småsystrar.

Efter en tid av konflikter och oroligheter i området, där hotfulla män med vapen skrämmer människorna kring byn där de bor, vaknar huvudpersonen en natt av en
fruktansvärd explosion.

David är på flykt i fyra år innan han kommer till Sverige. I flera år bor och jobbar han i en källare i Iran. Som betalning får han mat och sängplats.

Flera gånger under flykten skadar han sig så illa att han nästan dör. En stark överlevnadsinstinkt tar honom igenom umbäranden som ingen borde få uppleva.