omslaget till boken Ligger Sverige i Iran

Ligger Sverige i Iran - textfrågor och diskussion- och skrivuppgifter


Boken bygger på David Mohsenis egen flykt från Afghanistan till Sverige. Det är en bok om flykt, utsatthet och människans överlevnadsinstinkt.

Lektionen innehåller textfrågor till bokens inledande kapitel, en diskussionsuppgift om utanförskap och två skrivuppgifter.

Den här lektionen är skriven av Jenny Edvardsson.
Jenny är lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad där hon undervisar på yrkesinriktade program.
Läs gärna mer på hennes blogg: jennypawendes.blogspot.se

2015 fick Jenny Edvardsson Amy-priset som är MTM:s tillgänglighetspris.