Omslag Inte någon som du

Inte någon som du - Textfrågor, diskussionsuppgift och skrivuppgift -skriv en ordklassdikt

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 4
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Skrivövning
, Diskussion
, Funderingsfrågor

Ladda ner lektionsmaterialet


Inte någon som du handlar om Mayeh och Mange. 
I inledningen av boken möts de två av en slump. De inser att det inte har något gemensamt.
Samtidigt kan de inte riktigt sluta tänka på varandra. Snart korsas deras vägar på nytt.

I lektionen finns:

  • Textfrågor till boken
  • Diskussionsfråga - Kärlek, passion och förälskelse
    Vad är egentligen kärlek, passion och förälskelse?  Vad skiljer dessa tre begrepp åt? Låt eleverna arbeta med uppgiften enligt EPA (Enskilt, Par, Alla).
  • Skrivuppgift – En ordklassdikt om kärlek, passion eller förälskelse
    En ordklassdikt byggs upp av ord från olika ordklasser enligt ett bestämt mönster.

Den här lektionen är skriven av Jenny Edvardsson.
Jenny är lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad där hon undervisar på yrkesinriktade program.
Läs gärna mer på hennes blogg: jennypawendes.blogspot.se

2015 fick Jenny Edvardsson Amy-priset som är MTM:s tillgänglighetspris och 2017 Svenska Akademiens svensklärarpris.