Handledning Minnen och fantasier

Om lektionen

Ämne:
, Svenska som andra språk
, Svenska
, Bild
Målgrupp:
, Gymsär/ Anpassad gymnasieskola
, SFI kurs C och D
, svenska som andraspråk inom vuxenutbildning
, Grundsärskola/ Anpassad grundskola
, Särskolan
, Åk. 4-6
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
, Komvux som särskild utbildning/ anpassad utbildning.
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Funderingsfrågor
, Drama

Ladda ner lektionsmaterialet


Ämne: Svenska, svenska som andraspråk, kreativt skrivande, litterär gestaltning, bild och drama

Målgrupp: Handledningen fungerar för olika åldrar, skolformer och bokcirklar

Lektionsaktivitet: reflektionsfrågor, skrivövningar, dramaövningar och bildövningar

Bokens ISBN: 9789189149205

Om boken

De lättlästa novellerna i Minnen och fantasier är skrivna av sju deltagare i skrivargruppen på en kreativ kulturarbetsplats för personer med intellektuell eller kognitiv funktionsvariation (Kulturcentrum Skåne i Lund). Gruppen har under flera år fördjupat sig i skrivande i olika genrer. I novellerna har de arbetat utifrån olika teman som minnen, kärlek, rädsla, sorg och fantasi. Resultatet är nio noveller med tydliga författarröster och stor bredd i både stil, genre och lättlästnivå. En samling där de flesta läsare kan hitta något som väcker läslust!

Skrivargruppen har letts av kulturpedagogen Jenny Friman, författare till boken Bokcirkel i lättläst, och skrivpedagogen Åsa Söderling. Det är även de som har gjort denna handledning. Boken innehåller även korta texter där varje författare (Malin Andersson, Jossan Antonsson, Peter Arneson, Elias Edén, Eva Henriksson, Tove Larsson och Alice Lundh Papiernik) ger sina tankar om skrivande och tips till andra som vill börja skriva.

Om handledningen

Handledningen är skapad av pedagogerna Jenny Friman och Åsa Söderling. Syftet med handledningen är dels att läsarna ska få en djupare förståelse för texterna, dels att inspirera till eget skapande hos läsarna. Genom reflektion och att på olika sätt arbeta kreativt med texten kan man stimulera ökad läsglädje och få texten att “landa i kroppen”. Det finns först några övningar som berör boken på ett övergripande plan, därefter är övningarna kopplade till en särskild novell. Vi tar upp olika aspekter av skrivandet som till exempel miljö- och karaktärsskildringar och berättarperspektiv. Vi har kompletterat med drama- och bildövningar för att få fler ingångar i läsandet. De flesta av övningarna kan användas till alla noveller med lite anpassning.

LL-förlaget distribuerar boken, köp den i deras webbshop, (öppnas i nytt fönster)