FOTO: ELLIOTELLIOT

PAUS Du och en bok - idrott och läsning

I dessa tider av alarmerande rapporter om sjunkande läsförståelse hos många barn har Statens kulturråd fått ett nytt uppdrag. De ska främja ett samarbete mellan biblioteken och idrottsrörelsen för att öka läsningen bland både flickor och pojkar på fritiden.

Biblioteken + idrottsrörelsen = ökad läsförståelse!  En förhoppning med satsningen är att bibliotek och idrottsrörelsen ska knyta kontakt med varandra och forma samarbeten som kan utvecklas och bestå under längre tid. I satsningen samarbetar Kulturrådet med Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, som är idrottens eget studieförbund, för att engagera de regionala biblioteksverksamheterna och idrottsrörelsens regionala utbildningsorganisation.

Samarbetet kan utformas på lite olika sätt. Bibliotekarier kan komma till idrottsföreningar för att fortbilda ledare eller prata om böcker med de idrottande barnen. Men det kan också handla om författarbesök, besök av regionala läsande idrottsprofiler eller annan marknadsföring av läsning. Många barn gör långa resor i sitt idrottande och då kan läsning vara ett bra sätt att använda tiden. Det är också viktigt med återhämtning när man tränar mycket. Satsningen har därför fått namnet PAUS Du och en bok. Statens kulturråd vill också framhålla att det kan bli en fortbildning för biblioteken att lära sig mer om idrottsmiljön, där många barn tillbringar en stor del av sin fritid.

Ett av ledorden är att satsningen ska vara lustfylld. Alla texter är värdefulla. Vill man helst läsa facklitteratur eller specialtidskrifter ska man kunna göra det. Man poängterar också att barn som har läsnedsättningar inte ska känna några krav. Det ska istället utgå från lust och intresse.

Man ska visa på möjligheten att läsa på olika sätt. Information om lättläst, ljudböcker och talböcker ska vara självklart. Även om man vill nå ut till både pojkar och flickor i satsningen, så finns ändå tanken att samarbetet förhoppningsvis är framgångsrikt i att nå pojkarna. Det är särskilt bland pojkar som läsförmågan försämrats. En del av finansieringen kommer från Utbildningsdepartementets jämställdhetssatsning.

Biblioteken kan också om de vill satsa särskilt på samarbeten med föreningar inom funktionshinderidrotten. Då kan spridningen av kunskaper om tillgängliga medier bli extra intressant. På legimus.se kan du hitta tips på många bra böcker om sport och idrott, bland annat på sidorna för barn under Lästips. Under året kommer tipsen att bli ännu fler. I Norge har man gjort en liknande satsning, ”Idrett og lesing”.

TEXT JENNY NILSSON

Artiklen har tidigare varit publicerad i tidningen Läsliv.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)