SDK-konferensen 2015

Bemötande och tillgänglighet – att möta personer med behov av tillgängliga medier! Nu kan du läsa programmet och anmäla dig till årets konferens som hålls torsdag 19 november - Fredag 20 november.

Tillgång till information och litteratur är en grundläggande mänsklig rättighet. Och den tekniska utveckling som underlättar detta borde vara lika självklart tillgänglig. Men hur kombineras efterfrågan, behov och bemötande? Står tekniken i vägen för tillgänglighet och inkluderande bemötande? Eller förstärker tekniken individens möjlighet att få tillgång till och kunskap om litteratur och samhällsinformation på det mest lämpliga sättet. Svaren beror kanske på vem man frågar!

Under konferensen skall vi med de olika föreläsarnas hjälp lära känna vägar till tillgänglighet och sätt att arbeta med bemötande och tillgänglig teknik som är inkluderande snarare än exkluderande. Där det professionella bemötandet underlättar den enskildes väg till och användande av tillgängliga medier, kort sagt hjälper snarare än stjälper.

Konferensen vänder sig till alla som på olika sätt ansvarar för, arbetar med eller är intresserade av att göra information och litteratur och teknisk utveckling tillgänglig genom ett professionellt bemötande av personer med olika behov av olika tillgängliga medier.

Datum: Torsdag 19 november - Fredag 20 november
Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 b, Stockholm
Programmoderator: Elin Nord

Torsdag 19 november

09.30 Kaffe och registrering 

10.00 Välkomna!
Elin Nord Ordförande, Svenska Daisykonsortiet

10.05 Inledningstalare
Charlotte Ingvar-Nilsson, Departementsråd Kulturdepartementet

10.20 Inkluderad redan från början - global satsning på tillgängliga medier i mainstream
Jesper Klein, styrelseordförande DAISY Consortium

10.40 Design innebär att involvera användaren
Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign, Mälardalens Högskola 

11.25 Paus

11.35 Därför behövs normkritik!
Khalid Rashid, RFSL

12.15 Lunch och utställning

13.30 Flere brugere og nye redskaber: hvordan styrker vi relationerne til vores interessenter? Lägesrapport från Danmark
Michael Wright och Iben Larsen, NOTA

14.15  Mitt liv med Asperger
Jerker Jansson, författare

15.00 Fika och utställning

15.30 Text, talsyntes och talböcker
Pia Hasselrot, MTM

15:55 Vidgade vyer och nya uppdrag
Roland Esaiasson, generaldirektör, Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

16.15 Axel var idiot
Andreas Palmaer från LL-förlaget samtalar med författaren Mats Ahlsén

17.00 Slut för idag

17.15 Mingel

Fredag 20 november

09.00 God morgon!

09.10 KTH ”Social robotik”
Joakim Gustafsson och Danica Kragic

09.45  Bibliotekarierollen i drop-in verksamhet - Hur förväntningar påverkar
Lisa Carlson och Charlotte Juhlin, Göteborgs Stadsbibliotek

10.10 Kaffe och utställning  

10:40 Lägesrapport från Finland
Minna von Zansen, Direktör, Kundrelationer, Celia-biblioteket

11.20 Årets Amy-pristagare Jenny Edvardsson, gymnasielärare vid Wendesgymnasiet i Kristianstad, presenterar sig.

11:45 Smart, smartare, smartphone! På vilket sätt kan bemötande göra din mobiltelefon till ett smart studieredskap
Elisabeth Svensson, logoped från Skriv och Lästeamet i Helsingborg Joakim Uppsäll-Sjögren, It-tekniker från Skriv och Lästeamet i Helsingborg

12:05 Hur vi på Västbergaskolan arbetar med egen nedladdning
Heléne Peiper

12.45 Avslutning

13.00 Lunch     

14.00–15.00 Årsmöte för Svenska Daisykonsortiets medlemmar Inkl. kaffe för årsmötesdeltagarna

Anmälan med mera

Konferensen videofilmas Hashtag #sdkkonf2015

Utställare:
Under konferensen ställer följande företag ut:
Dolphin Computer Access
Iris Hjälpmedel
Polar Print
Tortalk AB

Konferensavgift 1 800 kr/person för medlemmar i Svenska Daisykonsortiet, 2 500 kr/person för övriga. Luncher och övrig förtäring ingår i avgiften.

Anmälan Sista anmälningsdag 17 oktober 2015. Bindande anmälan efter sista anmälningsdag.

Till anmälan 

Mer information

För praktisk information kontakta:
Mia Snygg, MTM, mia.snygg@mtm.se

För information om innehållet kontakta:
Elin Nord, Svenska Daisykonsortiet, elin.nord@ub.gu.se
Susanne Axner, MTM, susanne.axner@mtm.se 

Arrangörerns logotyper

"In the Information Age, access to information
is a fundamental human right"

George Kerscher
generalsekreterare i internationella DAYSI-konsortiet,
i sitt tal i FN 2001

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)