Folk som minglar och i förgrunden travade kaffekoppar.

Konferenser

2021 års upplaga av Svenska Daisykonsortiets konferens hålls den 4 november både i Malmö och online. Den kommer gå under rubriken ”Tillgängligare läsning för läsaren”.

Hur gör vi det bättre för våra läsare? Vad vill de själva ha? Hur ser deras behov och svårigheter ut? Kring dessa frågor cirklar årets konferens och du som deltar kommer även få ta del av framtidsspaningar kring ny och spännande teknikutveckling som i framtiden kommer påverka våra läsare.

I år finns det alltså möjlighet att delta på konferensen antingen på plats i Malmö eller digitalt. 

Tillgängligare läsning för läsaren

Välkommen till 2021 års SDK-konferens som i år sätter läsaren i fokus! Under konferensen får du ta del av framtidsspaningar kring ny och spännande teknikutveckling som i framtiden kommer påverka våra läsare.   

I år finns det möjlighet att delta på konferensen antingen på plats i Malmö eller digitalt. 

Klicka här och anmäl dig till konferensen redan idag!

Konferensens program 4 november 2021

9.00 – 9:30 Eva Nilsson inledningstalar

Eva Nilsson ser inget efter en kuvösskada hon fick vid födseln. Under större delar av hennes yrkesliv har hon varit anställd inom Synskadades Riksförbund. Där har hon arbetat med påverkansarbete nationellt och i olika distrikt. Mellan 2012 och 2018 var hon anställd på MTM. Nu arbetar Eva Nilsson åter på Synskadades Riksförbund med dess utvecklingssamarbete som bland annat bedrivs tillsammans med organisationer av synskadade i Rwanda, Nicaragua, Tanzania och Gana. 

9:30 – 10.00 Så fokuserar MTM på läsarna 
Tove Dannestam, chef för Omvärld och Samverkan på MTM, ger sitt föredrag om hur myndigheten sätter läsarna i fokus i verksamheten. Tove Dannestam representerar också Svenska Daisykonsortiet i DAISY Consortiums styrelse.

Paus 20 min 

10:20 – 10:50 Tillgänglighet – en naturlig del i läsfrämjande? 
Jenny Nilsson, utredare på Svensk Biblioteksförening, talar utifrån en ny rapport - Läsning på gång! - om tillgänglighetsperspektivet på bibliotekens läsfrämjande. 

10:50 – 11:20 Lässvårigheter – en fördjupande studie 

Stefan Johansson, forskare på Begripsam, presenterar en studie som ger en fördjupad bild av personer med lässvårigheter. Den som har svårt att läsa har ofta också andra svårigheter och flera socio-ekonomiska faktorer kan också spela roll. Stefan Johansson leder verksamheten på Begripsam och forskar om kognitiv tillgänglighet. 

Paus 10 min 

11:30 – 12:00 Bildbeskrivning för tillgänglighet  
Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, har forskat om hur vi tar till oss bilder och hur vi beskriver bilder språkligt. Hon har studerat hur språk, bild och grafik samspelar, vilken roll bilder spelar för lärande och tänkande och hur användare tar till sig komplexa texter i olika medier. Hennes aktuella forskning handlar om syntolkning, bildbeskrivning och tillgänglighet.  

Lunch  12.00 – 13.00 

13.00 – 13:30 Läsguldet – utdelning och presentation av vinnaren   

13:30 – 14.00 Nya Legimus – en startpunkt på utvecklingsresan

Peder Wollinger, ansvarig för Legimustjänsterna (app och webb), berättar om arbetet med nya Legimus. Peder Wollinger har arbetat på MTM sedan 2020 med att få komplexa produkter att verka enkla. Han arbetar med ständiga förbättringar för att nå målet: en bättre läsupplevelse för MTM:s läsare.

Peder Wollinger kommer presentera en första ny version av Legimus som inte kommer innehålla nya funktioner, men när plattformsbytet äger rum passar MTM på att ändra gränssnittet och själva strukturen på webbplatsen, utifrån önskemål som framkommit från användarna. Under utvecklingsarbetet har MTM inkluderat användare på olika sätt, både under förstudiefasen och även under själva utvecklingsfasen. MTM planerar också för den vidare utvecklingen som tar vid direkt efter att den nya versionen av Legimus har lanserats, och även här kommer MTM att löpande involvera användarna. 

14:00 – 14:30 Easy Reader Premium – ekosystem för tillgänglig läsning  
Joakim Uppsäll-Sjögren, vid Skriv- och Läscentrums Bibliotek i Helsingborg Stad, föreläser om hur vi enkelt kan producera Epub3-material lokalt och distribuera det så att låntagarna kan läsa det med Easy Reader.

Paus  20 min 

14:50 – 15:20 Taltidningar via röstassistent, hur fungerar det? 
Daniel Ainasoja, projektledare på Pratsam Ab, presenterar hur tjänsten Pratsam Reader Voice fungerar och hur användarna tagit till sig den nya tjänsten. 

Röstassistenter som Google Assistant och Amazon Alexa förändrar vardagen och kanske främst för personer med funktionsnedsättning, som exempelvis en läsnedsättning. Med en röstassistent kan man lyssna på nyheter, poddar, kolla väderleksrapporter, styra automatik i sitt hem, med mera. Men hur fungerar ett röstgränssnitt, är det så enkelt som man önskar att det ska vara? Vad bör man beakta när man designar en tjänst som ska vara lätt att använda och hur gör man talböcker och taltidningar tillgängliga via en röstassistent? 

15:20 – 15:50 Är det här en människa? Iakttagelser kring modern talteknologi och artificiella röster.  

Föredrag av Jens Edlund, lektor på Institutionen för intelligenta system, Divisionen för tal, musik och hörsel vid KTH och föreståndare för den nationella forskningsinfrastrukturen Språkbanken Tal. 

Jens Edlund är teknisk doktor i talteknologi på KTH och har en docentur i talkommunikation på samma lärosäte. Som föreståndare för Språkbanken Tal arbetar han och hans grupp med att bygga upp välbehövliga och fritt tillgängliga forskningsresurser. I samband med detta leder han flera projekt med tillgänglighetsfokus, bland annat det Vinnovafinansierade "Djupinlärd talsyntes för uppläsning av lång och informationsrik text på svenska", där även MTM deltar, och det PTS-finansierade "Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning".  

 

15:50 – 16:00 Avslutning med Elin Nord och Maria O'Donnell  

 

Delta i konferensen på plats Malmö: 
Medlem i SDK 895:- exkl moms
Ej medlem i SDK 1000:- exkl moms

I konferensavgiften ingår fika och lunch. 
Konferensen kommer att äga rum i STUDIO Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö. Antalet fysiska platser är begränsat till 35, vi använder först-till-kvarn-principen för de fysiska platserna.

Digital konferens: Gratis 

 

Sista dag för anmälan 29/10 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)