Medlemslista

Här finns en förteckning över medlemmarna i det svenska Daisy-konsortiet med kontaktpersoner och länkar till medlemmarnas egna webbsidor. 

Intresseorganisationer och föreningar

Dyslexiförbundet

Joakim Uppsäll Sjögren
joakim.uppsall-sjogren@dyslexi.org
www.dyslexi.org

Svensk biblioteksförening

Jenny Nilsson
jenny.nilsson@svbib.se
http://www.biblioteksforeningen.org/

Synskadades Riksförbund, SRF

Boris Samuelsson
boris.samuelsson@srf.nu
www.srf.nu

Kommuner

Helsingsborgs stad, Skriv- och Läscentrum SoL:s bibliotek

Joakim Uppsäll-Sjögren
joakim.uppsall-sjogren@helsingborg.se
www.helsingborg.se 

Region- & Länsbibliotek

Länsbibliotek Dalarna

Maria Törnfeldt
maria.a.tornfeldt@ltdalarna.se
http://lansbibliotekdalarna.se/

Regional biblioteksverksamhet i Jämtlands län

Catarina Lundström
catarina.lundstrom@regionjh.se
https://biblioteksverksamhet.se/ 

Regionbibliotek Jönköping

Annhild Ottosson

annhild.ottosson@rjl.se

https://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Kultur/regionbibliotek/ 

Regionbibliotek Halland

Maria Ehrenberg
maria.ehrenberg@regionhalland.se
www.regionhalland.se/regionbibliotek

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Emelie Lavesson
emelie.lavesson@regionblekinge.se
www.biblioteksutveckling.se

Biblioteksutveckling Sörmland

Victoria Lagerkvist
Victoria.Lagerkvist@regionssormland.se
https://regionsormland.se/kultur/biblioteksutveckling/

Regionbibliotek Östergötland

Rolf Holm
rolf.holm@regionostergotland.se
http://regionbibliotekostergotland.se/

Regionbibliotek Skåne

Kristina Elding
kristina.elding@skane.se
https://www.skane.se/organisation-politik/Vart-uppdrag-inom-kultur/

Kultur i Väst

Ninni Eriksson
ninni.erikson@kulturivast.se
www.kulturivast.se

Regionbibliotek Uppsala

Ulrika Danielsson
ulrika.danielsson@regionuppsala.se
http://www.lul.se/sv/Kultur/Regionbibliotek-Uppsala/

Regionbibliotek Västernorrland

Peter Björkman
peter.bjorkman@rvn.se
www.rnv.se

Statliga myndigheter

Kungliga biblioteket

Oskar Laurin
oskar.laurin@kb.se
www.kb.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM / Läromedelsavdelningen

Jessica Einarsson
jessica.einarsson@spsm.se 
www.spsm.se

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

Maria O’Donnell
Maria.ODonnell@mtm.se
www.mtm.se

Taltidningar

Skånes Taltidning

Martin Holmström
skanestaltidning@skane.se
www.skanestaltidning.se

Universitets- och högskolebibliotek

Anna Lindh-biblioteket Försvarshögskolan

Catrin Mårdell
catrin.mardell@fhs.se
www.fhs.se/annalindhbiblioteket

Chalmers Bibliotek

Ann-Kristin Årman
ann-kristin.arman@chalmers.se
http://www.lib.chalmers.se/

Göteborgs Universitetsbibliotek

Charlotta Höckerfors
charlotta.hockerfors@ub.gu.se
www.ub.gu.se

Handelshögskolan, Stockholm

Peter Gavelin
peter.gavelin@hhs.se
www.hhs.se/Library/Pages/default.aspx

Högskolan i Borås/Biblioteket

Jonas Gilbert
jonas.gilbert@hb.se
http://www.hb.se/Biblioteket/

Högskolebiblioteket i Jönköping

Gustav Lindqvist
Gustav.Lindqvist@ju.se
www.ju.se/bibliotek

Karlstads universitetsbibliotek

Linda Borg
linda.borg@kau.se
www.kau.se/bibliotek

Kungliga tekniska högskolan

Erika Crabo
ask-kthb@kth.se
www.kth.se

Linnéuniversitetet

Ann-Helén Erliksson
ann-helen.erliksson@lnu.se
https://liu.se/biblioteket

Linköpings universitetsbibliotek

Katarina Eriksson
katarina.eriksson@liu.se
https://liu.se/biblioteket

Luleå universitetsbibliotek

Charlotte Julin
charlotte.julin@ltu.se
www.ltu.se/lib

Lunds universitetsbibliotek

Åsa Forsberg
Asa.Forsberg@ub.lu.se
http://www.lub.lu.se

Malmö högskola Bibliotek o IT

Peter Leanderz
peter.leanderz@mah.se
https://www.mah.se/ar-student/itservice/

Mälardalens högskolebibliotek

Marie Bergman
marie.bergman@mdh.se
www.mdh.se/bibliotek

Stockholms universitetsbiliotek

Annika Livefjord
annika.livefjord@sub.su.se
http://www.sub.su.se

Sveriges Lantbruksuniversitet Biblioteket

Marie Bergqvist
marie.bergqvist@slu.se
https://www.slu.se/site/bibliotek/

Södertörns högskolebibliotek

Moa Stockstad
moa.stockstad@sh.se
www.sh.se/bibliotek

Umeå universitetsbibliotek

Ulrika Andersson
ulrika.andersson@umu.se
www.ub.umu.se

Uppsala universitetsbibliotek

Nils Rosén
nils.rosen@ub.uu.se

www.ub.uu.se

Örebro universitetsbibliotek

Rolf Brangstad
rolf.brangstad@oru.se
www.oru.se/ub

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)