Stöd i dagligt arbete

Här har vi samlat information som är bra för det dagliga arbetet i kundtjänsten. Ladda gärna ner vår informationsbroschyr.

Ladda ner informationsbroschyr för kundtjänst

Se utbildningsfilm för dig som arbetar med kundtjänst (cirka 25 min)

Vem ska man prata med om man är nyfiken på taltidningen?

Svar: Taltidningshjälpen besvarar alla frågor kring taltidningen, utrustningen och användarstödet. De svarar dock inte på abonnemangs- eller fakturafrågor.

Koppla eller hänvisa personen till Taltidningshjälpen på 020-311 211 (öppettider vardagar 8-12, 13-16) eller skicka e-post till taltidningshjalpen@polarprint.se. Om personen sedan vill börja prenumerera på taltidningen får de återkomma till tidningens kundtjänst för att teckna prenumeration.

Vem får läsa dagstidningen som taltidning?

Svar: Taltidningar produceras genom ett statligt stöd. Detta stöd regleras i Förordningen om taltidningar och mottagarutrustning (SFS 2013:9). I den förordningen (§3) står att ”målgruppen är personer med sådana funktionsnedsättningar som innebär att de inte kan ta del av en vanlig dagstidning”. Man behöver inte visa läkarintyg på att man har en sådan typ av funktionsnedsättning för att få en taltidning.

Att inte ha tillräckliga kunskaper i svenska språket, och därmed inte kunna läsa svenska, klassificeras inte som en funktionsnedsättning. Därmed räknas man ej med i målgruppen ovan.

Behövs det intyg för att få läsa taltidningen?

Svar: Nej, behöver man inte lämna intyg på att man har en läsnedsättning för att få prenumerera på en taltidning.

Kan man läsa flera tidningar?

Svar: Ja, det finns ingen begränsning, man kan läsa dem i samma utrustning. Prenumeranten vänder sig till de tidningar de vill börja läsa för att starta upp en taltidningsprenumeration. Här finns en lista över alla tillgängliga taltidningar:

Aktuella dagstidningar som är taltidningar

Kan man läsa taltidningen på annan ort?

Svar: Ja, man kan läsa taltidningen var man än befinner sig i Sverige. Om man läser tidningen i en spelare är det under förutsättning att man befinner sig på en plats med mobiltäckning, så spelaren kan hämta hem nya tidningar. Om man bor eller åker utomlands är någon av apparna för smarttelefon och surfplatta ett alternativ. Man kan även få tidningen skickad till sig på e-post och då kan man också befinna sig var som helst.

Hur kommer tidningen till taltidningsspelaren? Måste man ha internet i hemmet?

Svar: Taltidningen distribueras över internet till Daisyspelarna, men prenumeranten måste inte ha eget internet hemma. MTM förser prenumeranten med en helhetslösning som inte kräver några särskilda förutsättningar hemma hos prenumeranten.

Väljer man att läsa i en Daisyspelare får man också låna en internetuppkoppling så länge som man är prenumerant. Antingen finns den här uppkopplingen som ett inbyggt mobilt bredbandsmodem i spelaren eller som en mobil bredbandsrouter, beroende på mobiltäckningen på prenumerantens adress. Eftersom det är ett mobilt bredband kan man ta med spelaren och ev. router om man till exempel åker till sommarstugan. Huvudsaken är att det finns mobiltäckning där.

När prenumeranten slår på spelaren kontaktar den servern och laddar hem nya tidningar. Taltidningsfilerna är små textfiler och talsyntesen, som läser upp tidningen, finns redan i spelaren. Detta gör att det går snabbt att ladda ner filerna och att det kan fungera även om mobiltäckningen är lite sämre, men då kan det ta lite längre tid.

Man kan inte använda den här uppkopplingen till något annat än taltidningsläsning och den fungerar inte utomlands.

Måste man ha en stor spelare?

Svar: Nej, olika prenumeranter har olika behov och man kan även läsa tidningen i en mindre handhållen spelare, i appen Legimus för smarttelefon eller surfplatta, eller få tidningen skickad till sig på mailen varje morgon.

Hur lång tid tar det innan prenumerationen startar?

Svar: Ledtiden från att MTM får tag på den nya prenumeranten för en behovsutredning till hembesök är upp till sju arbetsdagar. Under behovsutredningen, som görs på telefon, diskuteras de olika utrustningsalternativen. Om en prenumerant väntar på sitt hembesök, kontakta eller hänvisa dem till Taltidningshjälpen.

Vart vänder sig prenumeranten för hjälp och support med själva tidningen eller utrustningen?

Svar: Till Taltidningshjälpen på 020- 311 211 (öppettider vardagar 8-12, 13-16) eller taltidningshjalpen@polarprint.se.

Vad händer när man säger upp sin taltidningsprenumeration?

Svar: Om man lånat en spelare kommer man bli kontaktad och informerad om hur spelaren ska lämnas tillbaka. Taltidningshjälpen skickar ut en returadresslapp så prenumeranten själv eller anhöriga kan returnera spelaren och eventuell router. Om det är svårt för prenumeranten att ordna kommer en instruktör hem och hämtar spelaren, men det sker i undantagsfall och i mån av tid. Har prenumeranten läst taltidningen via någon av apparna kommer inlogget att sluta fungera. Om prenumeranten har fått taltidningen via e-post kommer dessa sluta komma när vi fått in avbeställningen.

Vad behöver man för att kunna läsa taltidningen som man får via e-post?

Svar: Man behöver en skärmläsare för att läsa i en dator eller, om man vill flytta över tidningen till en egen spelare, en spelare med lokal talsyntes. Taltidningen man får skickad till sig via mailen är enbart en textfil, den innehåller alltså inte något ljud. Därför behöver man en talsyntes, så som en skärmläsare i datorn, eller en egen spelare med lokal talsyntes som klarar av att läsa upp textfilen.

Varför ringer supporten Taltidningshjälpen till en prenumerant?

Svar: Taltidningshjälpen ringer upp prenumeranter av flera orsaker. Nya prenumeranter som fått en spelare får efter sitt första hembesök ett så kallat introduktionssamtal. I introduktionssamtalet försäkrar man sig om att det går bra att använda spelaren och man informerar om de andra tjänster som spelaren kan användas till (Talboken kommer* och läns- och kommuntaltidningar**). Om det är så att man inte läst sin taltidning på länge kan Taltidningshjälpen ringa upp för att fråga om man behöver hjälp med att komma igång med taltidningsläsandet igen. Ibland behöver taltidningsspelarna uppdateras och vid behov kommer Taltidningshjälpen höra av sig för att hjälpa till med uppdateringen. Det händer också att Taltidningshjälpen ringer för att informera om nyheter, till exempel att biblioteket på orten där man bor börjat erbjuda tjänsten Talboken kommer*.

*Talboken kommer innebär att de som har en taltidningsspelare kan, genom sitt bibliotek, låna talböcker digitalt till spelaren.
**Läns- och kommuntaltidningar är taltidningar som ges ut av kommuner och landsting. De innehåller lokal samhällsinformation och går att få via MTM i taltidningsspelare, appen Legimus och via e-post.

Hur hanteras prenumeranternas personuppgifter?

MTM informerar om hur prenumeranternas personuppgifter hanteras på  https://www.mtm.se/hantering-av-personuppgifter/.

Eftersom att den rättsliga grunden för MTM:s hantering av personuppgifter är myndighetsutövning behöver MTM inte något samtycke från prenumeranterna för att hantera deras personuppgifter. MTM och dagstidningarna är personuppgiftsansvariga på varsitt håll och det behövs inte något personuppgiftsbiträdesavtal mellan parterna.


  

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)