Ansökan om taltidningsstöd

Alla dagstidningar som ger ut sin tryckta tidning som en taltidning genom MTM kan ansöka om taltidningsstöd. Det är taltidningsnämnden vid MTM som beslutar om taltidningsstöd.

Kriterier för ansökan

  1. Tidningen ska uppfylla presstödsförordningens (1990:524) definition av en dagstidning.
  2. Tidningsföretaget ska lämna förlagor till MTM för den tidning som ansökan avser.
  3. Tidningsföretaget ska administrera prenumerationer av taltidningen och lämna nödvändig prenumerantinformation till MTM.

Presstödsförordningen (1990:524), riksdagen.se, (öppnas i nytt fönster).

Så här ansöker du om taltidningsstöd

Alla dagstidningar som är taltidningar kan till och med den 17 november 2023 ansöka om taltidningsstöd för år 2024. Använd MTM:s digitala ansökningsformulär. Du hittar den på MTM:s portal för e-tjänster. 

MTM:s e-tjänstportal (öppnas i nytt fönster).

Taltidningsstöd

Schablonstöd

De tidningar som ansöker om stöd och uppfyller kriterierna för att ansöka beviljas ett schablonstöd på 5 000 kronor för prenumerationshantering. De får även 300 kronor per taltidningsprenumerant.

Tidningarna kan även ansöka om följande schablonstöd:

  • 6 500 kronor för produktionsinsatser – om tidningar har kostnader för taltidningen som motsvarar eller överstiger detta belopp.
  • 40 000 kronor för marknadsföringsinsatser – om tidningen har kostnader för taltidningen som motsvarar eller överstiger detta belopp.

Extrastöd

Tidningarna kan även ansöka om extra stöd för särskilda insatser inom produktion eller marknadsföring som är planerade inom tidningens taltidningsverksamhet. Detaljer för ansökan bestäms vid ett inledande dialogmöte med tidningen och MTM

Bedömning vid ansökan

Schablonstödens storlek bedöms särskilt utifrån:

  • antalet prenumeranter
  • produktions- och marknadsföringskostnader.

Stödet får inte överstiga tidningsföretagets kostnader för taltidningen.

Uppföljning och redovisning av stöd

MTM följer upp utbetalning av schablonstöd genom dialog med tidningsföretagen. På begäran av taltidningsnämnden ska tidningsföretaget även lämna en skriftlig redogörelse.

Utbetalade extrastöd ska särredovisas. Dessa uppgifter ska lämnas in enligt instruktioner från taltidningsnämnden. Extrastödet följs även upp med dialogmöten mellan MTM och tidningsföretaget.

Förordning och MTM:s föreskrifter om taltidningsstöd

Ändringsföreskrift om taltidningar och mottagarutrustning (KRFS 2022:2) (Öppnas i nytt fönster)

Grundföreskrift om taltidningar och mottagarutrustning (KRFS 2013:1) (Öppnas i nytt fönster) 

Förordning (2013:) om taltidningar och mottagarutrustning (Öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Om du har frågor kring ansökningsprocessen eller om ditt tidningsföretag inte har fått något digitalt formulär med e-post av MTM, så är du välkommen att kontakta oss via e-post taltidningsnamnden@mtm.se.

 

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)