Redovisning

Här kan du läsa mer om reglerna som gäller för att redovisa taltidningsstöd.

Redovisning av taltidningsstöd 2022

Nu är det dags för din taltidning att redovisa utbetalat preliminärt stöd för 2022.

I redovisningen ska du ange kostnader för din tidnings taltidningsverksamhet som är bokförda för år 2022.

Redovisningsformulär

MTM skickar frånslutet av februari till i början av mars ut ett redovisningformulär med e-post till alla tidningar som beviljades taltidningsstöd 2022.

När du besvarat alla uppgifter ska redovisningen skrivas ut som en pdf och skrivas under av behörig firmatecknare. I det sista steget i formuläret får du upp en pdf-ikon överst till höger i formuläret. Klicka på ikonen och spara ner dina svar.

Kostnader för marknadsföring och produktion

De tidningar som har fått ett preliminärt taltidningsstöd för marknadsföring ska även bifoga en separat sammanställning av utförda marknadsföringsaktiviteter. Sammanställningen ska undertecknas av tidningens marknadschef eller motsvarande.

Revisorsintyg

De tidningar som har fått ett preliminärt beslut om taltidningsstöd för produktion och/eller marknadsföring ska styrka dessa kostnader med ett bifogat revisorsintyg.

Revisor och huvudman skall intyga att beviljat taltidningsstöd har använts för avsett ändamål, det vill säga för utgivning, marknadsföring och prenumeranthantering av taltidning för personer med sådana funktionsnedsättningar att de inte kan ta del av en vanlig dagstidning.

Revisor och huvudman ska intyga att:

  • angivna kostnader och intäkter finns redovisade i huvudmannens bokföring,
  • verksamheten är särredovisad, och
  • kostnaderna avser kalenderåret 2022.

Revisorsintyget ska innehålla uppgifter om:

  • datum,
  • underskrift av huvudman, och
  • underskrift av auktoriserad revisor.

Skicka underskriven redovisning

Underskriven redovisning och i förekommande fall redovisade marknadsföringsaktiviteter samt revisorsintyg ska inkomma med post senast den 28 april 2023 till:

Taltidningsnämnden, MTM
Box 51
201 20  Malmö

Om din redovisning har signerats digitalt så kan du mejla formulär och dokument till e-post registrator@mtm.se senast den 28 april 2023.

Beslut och utbetalning av definitivt taltidningsstöd 2022

Taltidningsnämnden sammanträder den 22 maj 2023 och kommer då att fatta beslut om definitivt stöd för alla tidningar som har lämnat in sin redovisning i tid.

Eventuella utbetalningar efter reglering mot preliminärt stöd 2022 sker under juni 2023 i samband med utbetalning av taltidningsstöd för 2023.

Bestämmelser om redovisning av taltidningsstöd

Riksdagen.se, taltidningar som beviljats taltidningsstöd ska redovisa kostnader och intäkter för sin taltidningsverksamhet, enligt förordningen (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning, (Öppnas i nytt fönster).

Kulturrådet.se, i MTM:s föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning (KRFS 2013:1) finns instruktioner för hur beviljat taltidningsstöd ska redovisas, (Öppnas i nytt fönster).

Kontakt

Om du ska inte har fått något redovisningformulär eller har frågor om din tidnings redovisning så kan du mejla taltidningsnamnden@mtm.se.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)