Stöd för tillgängliggörande av kulturtidskrifter

Här kan du läsa mer om taltidskriftsstödet och hur du söker det. Sök stöd för år 2023 senast 21 november 2022.

Stödet söks per kalenderår och betalas ut två gånger per år. Taltidskriftsstödet är det stöd MTM fördelar till inlästa versioner av kulturtidskrifter, både tryckta och digitala.

  • Skicka in preliminär ansökan för stöd 2023 till MTM senast 21 november 2022.
  • Preliminärt beslut skickas ut i januari 2023.
  • Tidskriftens ägare fyller i och skickar in en rekvisitionsblankett per halvår.
  • Bifoga fakturor på kostnader för redigering och inläsning med eventuell moms specificerad.
  • Stöd betalas ut halvårsvis, i juni och i december 2023.
  • Skicka in rekvisitioner för 2023 till MTM senast 8 december 2023.

Stödet söks per kalenderår, alltså för den period som löper från och med 1 januari till och med 31 december.

Stödet betalas ut för kostnader för inläsning och redigering under innevarande år. MTM betalar ut stödet halvårsvis, en gång i juni och en gång i december. Stödet betalas inte ut retroaktivt, det vill säga för en tidigare period än innevarande år.

En specifikation av lönekostnader för inläsning ska kunna redovisas på särskild blankett vid behov.

Stödet kan beviljas för abonnerad upplaga

Stödet kan beviljas för sådana tidskrifter som har en abonnerad upplaga, det vill säga som går att prenumerera på. En nyetablerad tidskrift har ett år på sig att bygga upp en abonnentstock för den inlästa versionen av tidskriften.

Stöd kan beviljas både för fakturerade kostnader och för egna lönekostnader för inläsning av tidskriftsartiklarna.

Adress

MTM
Box 51 
201 20 Malmö

Frågor besvaras av:
ekonomi@mtm.se

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)