Meddelande om framställning av talbok och ersättning

Loggor

Hej!

Din bok *titel*, utgiven på *förlag*, *år* har blivit efterfrågad av personer med läsnedsättning som inte kan läsa tryckt text. ALIS (Administration av litterära rättigheter i Sverige) har därför glädjen att meddela att MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) har gjort denna bok tillgänglig som talbok. Mer information om boken hittar du på www.legimus.se

Vad är en talbok?

En talbok är inte detsamma som en ljudbok. Talböcker produceras i enlighet med §17 i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Upphovsrättslagen medger att MTM gör framställningen utan att på förhand meddela upphovspersonen.

Mera information om talböcker hittar du på http://www.mtm.se/produkter-och-tjanster/talbocker. Frågor om produktionen besvaras av MTM via e-post, info@mtm.se.

Information om talboksersättning

Ersättning för användning av talbok utgår året efter att den producerats. Det går inte att på förhand avgöra hur stor ersättningen blir då det är beroende av i vilken omfattning boken efterfrågas. Enligt en överenskommelse med Sveriges Författarförbund betalar ALIS ut talboksersättningen om den överstiger 500kr, och i annat fall ackumuleras beloppet till nästa års utbetalning. Alla frågor rörande utskick av författarmeddelanden och talboksersättning besvaras av ALIS via e-post, talbok@alis.org.

MTM har regeringens uppdrag att se till att personer med läsnedsättning får tillgång till de böcker de behöver på det sätt som passar dem. Detta sker i samverkan med landets bibliotek. MTMs bibliotek www.legimus.se innehåller talböcker, punktskriftsböcker och e-textböcker. Mer information om MTM hittar du på www.mtm.se.

ALIS är en upphovsrättsorganisation som företräder flertalet litterära upphovspersoner genom individuella anslutningsavtal eller på uppdrag av ALIS stiftarorganisationer. ALIS förvaltningsuppdrag omfattar upplåtelse av upphovsrätt och/eller inkassering och fördelning av upphovsersättning. Om du inte är ansluten till ALIS kan du kontakta ALIS via e-post, talbok@alis.org.

Vill du lyssna på din bok?

Vill du lyssna på din bok kan du kontakta MTM, info@mtm.se, för att beställa ett exemplar. Du kan lyssna på boken i en cd-spelare som läser mp3-filer eller i en dator med läsprogrammet AMIS (laddas ned gratis från MTM:s webbplats).

Med vänliga hälsningar,

Myndigheten för tillgängliga medier      Administration av litterära rättigheter i Sverige

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)