En grupp personer sitter vid ett bord och testar material för den bästa taktila upplevelsen.
Tommy Hagström från Begripsam, Lisa Dalenius från Östberga bibliotek, Jessica Pellegrini och Carina Söe-Knudsen från Ordet och handen, Christina Johnson från Stadsbiblioteket och Olga Beletski från Högdalens bibliotek.

Ordet och handen – skapar taktila boksamtal

Projektet Ordet och handen vill inspirera till samtal med hjälp av taktila upplevelser. ”De taktila materialen öppnar sinnen och får deltagare att fysiskt känna bortom intellektet, vilket gör det lättare att påbörja samtal om det lästa”, säger en av projektledarna Jessica Pellegrini.

Text: Caroline Jonsson Foto: Truls Nord

Projektledare Jessica Pellegrini driver projektet Ordet och handen tillsammans med konstnär och fotograf Truls Nord samt informationsdesigner och illustratör Carina Søe-Knudsen - som även formgivit taktila bilderböcker. Pellegrini är frilansande kulturarbetare med litteraturfrämjande som ledstjärna och mångårig biblioteksmedarbetare. I projektet har hon bidragit med pedagogisk kompetens vid workshops, handledning och varit länken mellan projekt, bibliotekarier och målgrupp.

–I projektet har vi skapat verktygslådor för taktila boksamtal som innehåller brickor med tolv taktila material som kan fästas på en filtplatta. Handledning med konkreta instruktioner inkluderas, varje låda innehåller material för sju deltagare. Vi ger förslag på samtalsteman och hur taktila boksamtal kan genomföras, men samtalsledaren är fri att anpassa upplägget på sätt som passar gruppen bäst.

Projektet fokuserar på frågan: Hur kan vi inspirera och öppna upp för kommunikation med hjälp av taktila upplevelser? Pellegrini berättar att målgruppen är alla individer som är ovana vid läsning och boksamtal. Metoden ger verktyg för inre reflektion:

– Via samtal om det lästa kan vi öppna dörrar inom oss, vi kan lära om oss själva och om varandra. Verktygslådorna gör läsningen relevant och erbjuder en metod för att skapa samtal. I en grupp med unga upplevde jag tydligt hur materialbrickorna underlättade samtal om exempelvis vänskap. Deltagaren ges frihet att välja om samtalet på temat vänskap berättas utifrån hur materialet kändes eller utifrån ett personligt perspektiv..

Målgruppen i projektets genomförda workshops har exempelvis varit personer som tycker det är läskigt att prata om litteratur samt barn och unga, vuxna med kognitiva svårigheter och personer med synnedsättning. Målet med projektet är att verktygslådorna ska främja läsförståelse och underlätta kommunikationen kring litteratur, för att i förlängningen höja litteraturkunnigheten bland vuxna, barn och unga med olika bakgrund och olika förutsättningar.

– De taktila materialen öppnar sinnen och får deltagare att fysiskt känna bortom intellektet, vilket gör det lättare att påbörja samtal om det lästa. Verktygslådorna hjälper individen att hitta en ingång in i texten via alternativa vägar. Just nu sprids materialen till bibliotek i landet, inom kort besöker jag även dagliga verksamheter i samarbete med lokala bibliotek.

I en workshop för vuxna med kognitiva svårigheter får deltagarna inledningsvis välja materialbrickor som exempelvis är bubbliga, mjuka och taggiga för att beskriva deras sinnesstämning. Därefter högläser projektledaren dikten ”Havet låter på ett särskilt sätt” av Barbro Lindgren. Under läsningen har deltagarna varsin uppsättning med taktila material framme. Sedan väljer deltagarna materialbrickor som symboliserar innehåll ur dikten, som exempelvis hav, himmel, kärlek och tystnad. Slutligen samtalar deltagarna med hjälp av brickorna, om platsen där dikten utspelar sig.

–Projektets utgångspunkt är att taktil upplevelse och kommunikation skapar nya tankebanor och fungerar oberoende av språkliga, kognitiva och fysiska hinder. Den litterära upplevelsen får en väg in i vårt sensoriska system som en metod för att tillgängliggöra läsningen - även för någon som inte har ett naturligt förhållningssätt till litteratursamtal.

Bibliotekarien Fredrik Holm är en av deltagarna som presenterats för verktygslådan och metoden. Ett litterärt samtal avdramatiseras med hjälp av de taktila verktygslådorna, särskilt i ett publikt sammanhang, säger han. Tillsammans med tjugo kollegor medverkade han i projektets workshop:

– I ett första skede kommer vi att använda verktygslådorna i samtal med 12-åringar, men jag ser potential för alla läsare. Metoden inspirerar, du kan prata om en text utan att blotta dig själv. Du får beskriva en inre känsla utifrån hur något fysiskt känns, materialbrickorna fungerar som goda isbrytare för att inleda samtal. Det är lättare att sätta ord på saker och ting när du har ett konkret material framför dig. Känseln är ett outforskat sinne för många.

Boksamtal genomförs ofta enligt en mall, säger Holm. Han uppskattar ett nytt och spännande arbetssätt som utmanar och lämnar invanda mönster:

– När känseln väcks upptäcker vi nya spår. Vi är generellt ganska dåliga på att arbeta med det taktila. Med upptagna händer flyter samtal lättare och prestationskrav släpper. Verktygslådorna fungerar för ovana läsare, men även för vana läsare som vill utvecklas. Mötet med Ordet och handen väckte en ny känsla både bland mina kollegor och i mig. Personligen känner jag mig inspirerad att som komplement utveckla tillfälliga lådor med tyger och kottar i mitt arbete med små barn.

Mer information

Ordet och handen pågår 2019–2021 med finansiering av Kulturrådet. Projektet ägs av Begripsam och drivs i samarbete med Högdalsenheten vid Stockholms stadsbibliotek. Tillsammans med deltagare och representanter skapades verktygslådorna som innehåller taktilt material, handledning och instruktionsfilmer som stöd och inspiration vid boksamtal.

Läs mer på ordetochhanden.se

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)