Bild på Sanna Fries som är bibliotekschef på Kävlinge kommun.
Sanna Fries, bibliotekschef i Kävlinge kommun, gläds åt den nya kunskap om tillgänglighet som projektet fört med sig in i verksamheten. Foto: Kävlinge kommun

I Löddeköpinge står tillgänglighet i fokus

2018 var Kävlinge en av de skånska kommuner som fick störst bidrag från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek: 800 000 kronor. Med de pengarna skulle Löddeköpinge bibliotek bli mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Hur gjorde de och hur blev det?

Text: Anette Säfström. Reportage från Läsliv nummer ett, 2021.

De beskriver sig som det lilla biblioteket med höga ambitioner. Löddeköpinge bibliotek ligger i ett köpcentrum i den skånska orten Löddeköpinge utanför Lund. Låga bokhyllor och varma färger skapar ett lugn i hela biblioteksrummet och direkt vid ingången står en välkomnande informationsdisk. Intill hittar man avdelningen med tillgängliga medier, såsom talböcker och lättläst för vuxna.

– Det var en sak som blev uppenbart vid inventeringen, att de tillgängliga medierna borde stå nära informationsdisken, säger Sanna Fries, ansvarig för biblioteken i Kävlinge kommun och projektledare för renoveringen.  

Renoveringen av biblioteket startades 2018 och var välbehövlig. Inredningen var från 90-talet och tillgängligheten närmast obefintlig. Sanna Fries insåg att kommunen inte levde upp till bibliotekslagen och vad den säger om den prioriterade gruppen personer med funktionsnedsättning. Målet med bidraget från Stärkta bibliotek 2018 var därför att göra bibliotekets lokaler mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Man valde att arbeta utifrån idén om universell design för att öka tillgängligheten för alla. I utformningen av biblioteksrummet utgick man från behoven hos personer med större funktionsnedsättningar och på så vis behövde man inte göra särlösningar för olika behov.

Målet med projektet, att tillgängliggöra biblioteksutrymmet för personer med både kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar, var en stor utmaning som krävde experthjälp. Som ett första steg inventerade man lokalen tillsammans med representanter från målgruppen.

– Vi kontaktade kommunens Funktionsrättsråd, ett råd med lokala representanter för olika nationella funktionsrättsorganisationer, och fick hjälp med att inventera lokalerna, berättar Sanna Fries.

Några av de som var med och tyckte till är Bertil och Kerstin Strand. Som de storläsare de är kommer de till biblioteket så ofta de kan och de är nöjda med resultatet av renoveringen.

– Jag tycker de har lyckats bra. Särskilt bra är det att man ser informationsdisken direkt när man kommer in genom dörrarna, säger Bertil Strand.

Man tog också hjälp av Begripsam, som arbetar med tillgänglighet för personer med kognitiva svårigheter. Personalen hade själva uppmärksammat flera saker de ville åtgärda, till exempel ville man ha en höj- och sänkbar tvådelad informationsdisk. Men många saker vid inventeringen av bibliotekslokalerna blev ögonöppnare. Som att skyltarna i biblioteket hade samma färger som nödutgångsskyltarna. Att det kan vara ett problem att ha samma färg på hyllor, väggar och golv hade heller ingen tänk på men det gör det svårt för personer med synnedsättning då rummet saknar kontraster. Biblioteket upplevdes också plottrigt, med många olika skyltar och bilder. Lätt hänt när det är många saker man vill uppmärksamma.

– Just det var vi helt hemmablinda inför, det hade vi inte alls tänkt på, säger vuxenbibliotekarie Elisabet Nordlander på Löddeköpinge bibliotek.

De hade planerat att bjuda in målgrupperna till biblioteket för att få återkoppling på arbetet men coronapandemin satte stopp och Sanna Fries hoppas att det istället kan genomföras senare. Samarbetet med Funktionssättsrådet beskriver hon som ovärderligt.

– Vi har ett jättebra nätverk nu för att få input. Man kan inte och ska inte hitta på allting själv.

Sanna Fries menar att bara för att arbetet med lokalerna nu är färdigt betyder inte det att deras arbete är slutfört.

– Det är viktigt att se ett sådant här projekt som en process och inte ett mål i sig. Vi har lärt oss enormt mycket om universell utformning, begrepp inom området funktionsvariation och funktionsnedsättning. Vi har lärt oss om vad som är tillgängligt för så många som möjligt. Vi har en större blick för det i arbetsgruppen nu.

För att sprida kunskap om projektet har de gjort en videopresentation på Youtube (sök på ”Stärkt bibliotek Löddeköpinge”). Och ryktet verkar ha spridit sig.  

– Vi har blivit kontaktade av bibliotek i andra kommuner och till och med i andra regioner som velat veta mer om vårt projekt.

Dessutom har de redan sjösatt två nya projekt med tillgänglighet i fokus!
Läs mer om dem i Läsliv nummer ett, 2021 (öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)