Vad behöver du för att läsa?

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, producerar talböcker, punktskrift, lättlästa böcker, lättlästa nyheter och dagstidningar som taltidning. Vad behöver du för att läsa?

Tanken är att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån sina egna förutsättningar. Här nedan ser du vad vi har att erbjuda.

Biblioteken hjälper dig

Om du har svårt att läsa skriven text kan du ha rätt till talböcker, taltidningar eller böcker i punktskrift. Gå till ditt bibliotek så får du hjälp.

Jag gjorde det…

Läs om andra som haft stor nytta av våra tjänster. En har dyslexi och går på läkarlinjen med kurslitteraturen som talböcker. En annan ser dåligt och lyssnar på sin dagstidning. Andra njuter av litteratur som talböcker.

Läs mer om våra användare

Lättläst

Alla ska ha möjlighet att läsa böcker, nyheter och samhällsinformation. Därför ger MTM ut litteratur och nyheter på lättläst svenska. Det är tidningen 8 Sidor, webbtidningen 8sidor.se och allavaljare.se.

Varje år ger LL-förlaget ut cirka 30 böcker på lättläst svenska. Här finns både skönlitterära böcker och faktaböcker. Du hittar dem på ll-forlaget.se.

Läs mer om lättläst

Talböcker

Alla som har en läsnedsättning får låna talböcker på biblioteket eller ladda ner från MTM:s digitala bibliotek Legimus. MTM producerar 4000 talböcker per år, allt från skönlitteratur till fackböcker och högskolelitteratur. Du hittar talböckerna på legimus.se.

Läs mer om talböcker

Legimus

Legimus är ett digitalt bibliotek som innehåller över 110 000 titlar. Här finns talböcker, e-text och punktskrift.

Läs mer om Legimus

Taltidningar

Den som har någon typ av syn- eller läsnedsättning kan läsa sin dagstidning som taltidning. MTM ansvarar för att omvandla dagstidningar och ett antal kulturtidningar till taltidning. Du kontaktar prenumerationsavdelningen på din dagstidning om du vill få din dagstidning som taltidning.

Läs mer om taltidningar

Punktskrift

MTM producerar böcker, tidningar och högskolelitteratur på punktskrift.

Läs mer om punktskrift

Taktila bilder och bilderböcker

MTM producerar taktila bilderböcker för barn och vuxna. Det innebär att linjer och ytor är upphöjda så att de kan läsas med fingrarna.

Läs mer om taktila bilder och bilderböcker

E-textböcker

E-textböcker kan laddas ner från legimus.se av alla som har en läsnedsättning. De innehåller digitalt lagrad text som läses i en dator med anpassningar som talsyntes, skärmförstoring eller punktskriftsskärm.

Läs mer om E-textböcker

Litteratur på teckenspråk

På legimus.se finns en begränsad mängd litteratur på teckenspråk. Böckerna laddas ner av det lokala biblioteket och lånas ut i DVD-format.

Läs mer om litteratur på teckenspråk

Våra egna tidskrifter

MTM ger ut tre tidskrifter:

  • Läsliv fokuserar på läsnedsättning. Den vänder sig till privatpersoner och personal på skolor, bibliotek och inom organisationer.
  • Läsombudet är en tidning som vill inspirera personal, närstående och andra som ger lässtöd till personer som har svårt att läsa själva.
  • Vi punktskriftsläsare riktar sig till personer som läser punktskrift och personer som arbetar med punktskrift.

Beställ kostnadsfria prenumerationer

Läsombud och högläsare

Det finns i Sverige drygt 5 000 läsombud och högläsare för äldre och för personer med intellektuell funktionsnedsättning. MTM stödjer bibliotek och andra aktörer som vill bidra i verksamheten.

Läs mer om läsombud

MTM:s skolwebb

Här finns material för lärare, skolbibliotekarier, specialpedagoger och alla andra som arbetar med elever som kan behöva lättläst eller talböcker.

Skolwebben

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)