Teknik som inkluderar

I november är Svenska Daisykonsortiet tillbaka med en SDK-konferens. I år blir konferensens digital och har vi fokus på ett efterfrågat ämne: Teknik. Teknik kan vara så mycket. Teknik kan vara exkluderande och svår, men också inkluderande och enkel.

Med teknikutvecklingen kommer nya möjligheter som kan göra fler delaktiga och inkluderade, men om man har en funktionsnedsättning är otillgänglig teknik ett hinder för delaktighet.

Hur gör man teknik lättanvänd, tillgänglig och inkluderande? Hur fungerar tekniken som gör läsningen tillgänglig för alla? Hur kan vi använda den nya tekniken för att skapa möjligheter för delaktighet?

Under konferensen kommer vi att konkretisera den abstrakta tekniken och få veta mer om knepiga begrepp som EAA, AI, EPUB 3 och 3-D. Vi kommer att få höra om projekt där man använder tekniken på nya sätt, för att inkludera fler. Allt varvat med praktiska exempel från olika verksamheter om hur man gör tekniken lättillgängligare.

Observera! Konferensen kommer att teckentolkas. Den spelas även in och kan ses i efterhand.

Program

Torsdag 5 november

08.50 - 9:00 - Välkomna!
Elin Nord, ordförande, Svenska Daisykonsortiet

9:00 – 9:20 - Inledningstalare:
Fifty Shades of Funkis
Emma Åstrand, funkisfilosof

Emma Åstrand är redaktör, funktionsrättprofil och en av personerna bakom podden Full rulle.

9:20 - Teknik för ökad digital inkludering
Arne Jönsson, professor i datavetenskap och Evelina Rennes, doktorand i datavetenskap, Linköpings universitet.

Arne och Evelina presenterar språkteknologiska verktyg för att automatiskt anpassa texter för olika målgrupper. Tekniker som presenteras kan förenkla lexikalt och syntaktiskt samt sammanfatta texter. Vidare presenterar vi nya sätt att mäta, och visualisera, textkomplexitet. Speciellt fokus ligger på målgruppsanpassning; dess möjligheter och begränsningar, samt hur verktygen kan användas av såväl skribenter som slutanvändare.

9:40 - Europeiska tillgänglighetsdirektivet
Magnus Larsson, generaldirektör MTM
Anne Stigell , Digital strateg och tillgänglighetsspecialist

Vad är Europeiska tillgänglighetsdirektivet och hur påverkar det bland annat bibliotekssektorn

10:00 – 10:10 Paus

10:10 - Lättanvänd digital läsutrustning
Ulf Wikman, MTM

Ulf har i många år jobbat som projektledare på MTM inom taltidningsverksamheten och med Talboken kommer. Inom dessa områden är målgruppen i mycket stor utsträckning IT-ovana eller IT-svaga. Ett av problemområdena för att kunna digitalisera målgruppen i större utsträckning är att utrustningen för att kunna läsa en tidning eller bok behöver bli mer lättanvänd. Här berättar Ulf mer om detta.

10:30 - Högskolestudenters med läsnedsättning och deras studiesituation
Åsa Forsberg, Moa Stockstad
Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning

Svensk biblioteksförenings expertnätverk berättar om sin undersökning kring hur det är att läsa på universitet och högskola när man har en läsnedsättning.

10:50 - Tillgänglighet och tillgängligheter i EPUB 3
Martin Persson, MTM

Martin Persson är XML-specialist på MTM och arbetar med formatfrågor för talböcker. Här berättar han om e-bokformatet EPUB3 och hur det stödjer tillgänglighet och universell utformning, samt om övergången till EPUB3 för tal- och e-textböcker på MTM. 

11:10 – 11:20 - kort paus

11:20 - AI "for dummies"
Anne Stigell, Digital strateg och tillgänglighetsspecialist

Sedan 2018 har Sverige en nationell inriktning för artificiell intelligens, som anger att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Är det något som påverkar biblioteken och deras uppdrag? 

11:40 - Vilka röster föredrar MTM:s användare för uppläst text?  
Christina Tånnander, MTM

Christina Tånnander har arbetat som talteknolog och projektledare på MTM sedan 2006, och är sedan 2018 även industridoktorand på KTH. Christina kommer att prata om två forskningsstudier. Dels kommer hon att berätta om resultaten från en enkät om lyssningströtthet. Vi får även höra om projektet om djupinlärd talsyntes för uppläsning av långa texter på svenska.

12:00 – 13:00 - Lunch

13:00 - Teckenspråkig skönlitteratur – behövs det?
Maria O´Donnell, MTM                                                                                           

MTM driver just nu ett pilotprojekt där myndigheten på prov låtit producera två skönlitterära titlar på teckenspråk. Detta är delvis obruten mark för myndigheten. Vilka utmaningar har projektet mött? Vilka utmaningar kvarstår framöver?

13:20 - Utdelning av Läsguldet!

13:40 - Taktil Arkitektur
Paul Stewart 3D-visualiserare, Björn Fröding modellbyggare, Malmö stadsbyggnadskontor.

Hur beskriver du en byggnad för någon som inte kan se? Hur förmedlar du dess form, storlek och inverkan på stadsbilden? Taktil arkitektur är ett initiativ av Malmös stadsbyggnadskontor där vi vill förmedla Malmös ikonbyggnader till alla malmöbor och besökare.

14:00 – 14:30 - Frågestund

14:30 - Avslutning

 

Anmälan

Anmäl dig via epost till: sdk-konferensen@mtm.se

Ange ditt namn, mejladress och din arbetsplats i mejlet.

Sista anmälningsdag 30/10.

I år är Svenska Daisykonsortiets konferens kostnadsfri.

För information kontakta:
Elin Nord, Svenska Daisykonsortiet, elin.nord@ub.gu.se
Maria O’Donnell, MTM, maria.odonnell@mtm.se

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)