Dokumentation från SDK-konferens 2018

Svenska Daisykonsortiets vision är att människor ska kunna ta del av information och kunskap på jämlika villkor oavsett funktionsnedsättning. Vad innebär detta för att ge alla möjligheter att delta i samhällets demokratiska processer?

Under konferensen tog besökarna del av presentationer från projekt som syftar till att ge alla tillgång till information, kunskap och läsning. Vi får också lyssna till flera personer som aktivt arbetar med tillgänglig läsning ur ett demokratiperspektiv.

Datum: 15–16 november 2018
Plats: Norra Latin, Stockholm
Moderator: Elin Nord

Till dokumentationen

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)