SDK-konferensen 2022 fokuserar på tjugo år av utveckling

I år fyller Svenska Daisykonsortiet 20 år. Konsortiet bildades för att föra ut den då nya Daisy-standarden. Tjugo år senare befinner vi oss på en annan plats på grund av utveckling. Utveckling som begrepp står därför i fokus på årets SDK-konferens som arrangeras i Malmö den 17 november 2022, där vi på olika sätt vrider och vänder på detta tema.

Vad har utvecklats för våra målgrupper under de senaste tjugo åren och framför allt vad kommer att utvecklas under de kommande tjugo? Är utveckling alltid lika med förbättring och inkludering? Välkomna på årets SDK-konferens som kommer att ta temperaturen på dagens utveckling och också den som förhoppningsvis kommer!

Konferensen blir en hybrid med möjlighet till både fysisk och digital medverkan. På programmet står bland annat invigningstal av teknikhistoriker Nina Cyrén Wormbs, samt föredrag av Daisy Consortiums CEO Richard Orme och digitaliseringsforskaren Katarina Gidlund. Vi planerar också för ett panelsamtal med spännande deltagare. Fullständigt program kommer under hösten. Eftersom det alltid är uppskattat med möjlighet till nätverkande kommer det även att ordnas en interaktiv övning för dem som är med digitalt. Ni som deltar fysiskt kommer att få tillfälle att mingla efteråt för att fira jubileet.

Anmäl dig och köp din biljett via lyyti.fi. 

Konferensen tolkas till teckenspråk och skrivtolkas live. Välkommen till årets SDK-konferens!

 

Här hittar du hela programmet: 

 

09.00 – 09.10 Inledning plus presentation av interaktiv övning  
Jenny Nilsson, moderator, utredare på Svensk biblioteksförening 

Samverkan och utveckling är det som har utmärkt talboksverksamhet i Sverige, med biblioteken som centrala medspelare. SDK är ett tydligt resultat av det. Jenny Nilsson var tidigare anställd på TPB/MTM. 
 

09.10 – 09.30 Inledningstal: Tekniken i våra händer  
Nina Wormbs, professor i teknikhistoria på KTH 
 

Det verkar ibland som om det är teknik som förändrar allt. Det kommer en ny sak och plötsligt ser allt annorlunda ut. Men riktigt så enkelt är inte samhällelig förändring. I sin inledning talar Nina Wormbs om hur våra berättelser om teknik ger en skev bild av historien och hur vi också kan och bör tänka om tekniken i våra händer. 

 

09.35 – 10.00 Utveckling på MTM – med läsaren i centrum 
Magnus Larsson, GD, MTM samt Maria Dietrichson, Omvärldsstrateg, MTM 

MTM är ett kunskapscentrum kring tillgänglig läsning och en producent av unika produkter och tjänster. Vi ska utveckla - och själva utvecklas - utifrån de behov som våra läsare och användare har. Samtidigt är vi en del av omvärlden, en värld som ständigt förändras. Hur förhåller sig MTM till den utvecklingen?  

 

10.00 – 10.15 Paus 

 

10.15 – 10.45 Perspektiv på teknikutvecklingen under åren som gått  
Jesper Klein, tidigare styrelseordförande i Daisy Consortium och MTM-anställd, idag konsult  
 
Jesper ledde i många år utvecklingsinsatser på MTM – främst kring att via internet göra de tillgängliga medierna fler och lättare få tag på. Tjänster som Legimus, Talboken kommer, den digitala taltidningstjänsten togs fram under en expansiv fas 2008-2015 – när inte bara tillgängliga medier utan hela bok- och mediebranschen genomgick stora omvälvande förändringar, här i Sverige och internationellt.  

 

10.50 - 11.30 Panelsamtal om bibliotekens utveckling  
(deltagare ännu inte klara) 

 

11.35 - 12.00 Utdelning av Läsguldet 
Maria O’Donnell, MTM 

 

12.00-13.00 Lunch 

 

13.00 till 13.30 The Accessible Time Machine 
Richard Orme, CEO, DAISY Consortium 

 
As we mark the 20 year anniversary of the Swedish DAISY Consortium, it is a great time to reflect on the past and wonder about the future. Join Richard for a ride in his time machine as we remind ourselves of the progress made by our community in the mission to serve people with print disabilities. 

This presentation will be in English with Swedish subtitles and Swedish sign language interpretation. There will be time for questions, which will be welcome in either English or Swedish. 

 

13.40 – 14.00 Resultat och diskussion kring interaktiv övning  

 

14.00-14.15 Paus 

 

14.15 – 14.45 Legimus - vart är vi på väg? En framåtblick med utvecklingsfokus 
Peder Wollinger, ansvarig för Legimustjänsterna, MTM 

Utvecklingen av MTM:s digitala bibliotek Legimus fortskrider. En ny mer lättanvänd version finns nu framtagen med hjälp av användartester. Med utgångspunkt från nya Legimus diskuterar Peder planerna för kommande utveckling på lite längre sikt 

 

14.50 - 15.20 Är vi på väg dit vi vill? 
Katarina Gidlund, digitaliseringsforskare på Mittuniversitet 
 
Katarina ger ett framtidsperspektiv. Vad är det för ett ”modernt samhälle” vi är på väg mot om vi ska utgå från den digitalisering vi ser idag? Vad vi skulle behöva lyfta och synliggöra om vi vill ändra den riktningen?  

 

15.20 – 15.30 Avslutning 

 

16.15-18.00 För alla som deltar fysiskt skålar vi i bubbel i MTM:s närbelägna lokaler.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)