Program för Jubileumskonferensen 2022 - 20 år av utveckling

Utveckling står i fokus på årets SDK-konferens.

2022 fyllde Svenska Daisykonsortiet 20 år. Konsortiet bildades för att föra ut den då nya Daisy-standarden. Tjugo år senare befinner vi oss på en annan plats på grund av utveckling. Vad har utvecklats för våra målgrupper under de senaste tjugo åren och framför allt vad kommer att utvecklas under de nästa tjugo? Är utveckling alltid lika med förbättring och inkludering? SDK-konferensen ägde rum den 17 november 2022 på Studio, i Altitude Meetings Blackbox i Malmö, då vi på olika sätt diskuterade temat utveckling.  

Här hittar du sändningen!

 

09.00 – 09.10 Inledning plus presentation av interaktiv övning  
Jenny Nilsson, moderator, utredare på Svensk biblioteksförening 

Samverkan och utveckling är det som har utmärkt talboksverksamhet i Sverige, med biblioteken som centrala medspelare. SDK är ett tydligt resultat av det. Jenny Nilsson var tidigare anställd på TPB/MTM. 
 

09.10 – 09.30 Inledningstal: Tekniken i våra händer  
Nina Wormbs, professor i teknikhistoria på KTH 
 

Det verkar ibland som om det är teknik som förändrar allt. Det kommer en ny sak och plötsligt ser allt annorlunda ut. Men riktigt så enkelt är inte samhällelig förändring. I sin inledning talar Nina Wormbs om hur våra berättelser om teknik ger en skev bild av historien och hur vi också kan och bör tänka om tekniken i våra händer. 

 

09.35 – 10.00 Utveckling på MTM – med läsaren i centrum 
Maria Dietrichson, Omvärldsstrateg, MTM 

MTM är ett kunskapscentrum kring tillgänglig läsning och en producent av unika produkter och tjänster. Vi ska utveckla - och själva utvecklas - utifrån de behov som våra läsare och användare har. Samtidigt är vi en del av omvärlden, en värld som ständigt förändras. Hur förhåller sig MTM till den utvecklingen?  

 

10.00 – 10.20 Paus 

 

10.20 – 10.50 Perspektiv på teknikutvecklingen under åren som gått  
Jesper Klein, tidigare styrelseordförande i Daisy Consortium och MTM-anställd, idag konsult  
 
Jesper ledde i många år utvecklingsinsatser på MTM – främst kring att via internet göra de tillgängliga medierna fler och lättare få tag på. Tjänster som Legimus, Talboken kommer, den digitala taltidningstjänsten togs fram under en expansiv fas 2008-2015 – när inte bara tillgängliga medier utan hela bok- och mediebranschen genomgick stora omvälvande förändringar, här i Sverige och internationellt.  

 

10.50 - 11.30 Panelsamtal: Det tillgängliga biblioteket – utmaningar och möjligheter

Deltar gör Karin Lundin vid Malmö universitetsbibliotek, Catharina Isberg, Bibliotekschef Lunds folkbibliotek samt Hillevi Andreasson, bibliotekarie med fokus folkbibliotek och läsfrämjande på MTM. Daniel Frelén, verksamhetsutvecklare på MTM, ersätter Lisa Olsson Dahlquist i samtalet.

 

11.35 - 12.00 Utdelning av Läsguldet 
Magnus Larsson, generaldirektör på MTM, delar ut priset. 

 

12.00-13.00 Lunch 

 

13.00 till 13.30 The Accessible Time Machine 
Richard Orme, CEO, DAISY Consortium 

 
As we mark the 20 year anniversary of the Swedish DAISY Consortium, it is a great time to reflect on the past and wonder about the future. Join Richard for a ride in his time machine as we remind ourselves of the progress made by our community in the mission to serve people with print disabilities. 

This presentation will be in English with Swedish subtitles and Swedish sign language interpretation. There will be time for questions, which will be welcome in either English or Swedish. 

 

13.40 – 14.00 Interaktiv punkt utifrån frågan: "Vilken utveckling önskar du som främjar tillgänglig läsning?" 

SDK:s ordförande Joakim Uppsäll Sjögren och MTM:s produktstrateg Pontus Jeppsson fångar upp deltagarnas tankar under ledning av Maria Dietrichson, omvärldsstrateg på MTM.

 

14.00-14.15 Paus 

 

14.15 – 14.45 Legimus - vart är vi på väg? En framåtblick med utvecklingsfokus 
Peder Wollinger, ansvarig för Legimustjänsterna, MTM 

Utvecklingen av MTM:s digitala bibliotek Legimus fortskrider. En ny mer lättanvänd version finns nu framtagen med hjälp av användartester. Med utgångspunkt från nya Legimus diskuterar Peder planerna för kommande utveckling på lite längre sikt 

 

14.50 - 15.20 Är vi på väg dit vi vill? 
Katarina Gidlund, digitaliseringsforskare på Mittuniversitet 
 
Katarina ger ett framtidsperspektiv. Vad är det för ett ”modernt samhälle” vi är på väg mot om vi ska utgå från den digitalisering vi ser idag? Vad vi skulle behöva lyfta och synliggöra om vi vill ändra den riktningen?  

 

15.20 – 15.30 Avslutning 

 

16.15-18.00 För alla som deltar fysiskt skålar vi i bubbel i MTM:s närbelägna lokaler.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)