Porträttbild av Roland Esaiasson
Fotograf: Jessica Lund

What's in it for dagstidningarna?

Några ord från vår tidigare GD Roland Esaiasson

Taltidningen är för många tidningar ett bitvis nytt affärsområde som i många fall är, om inte outnyttjat, så i alla fall delvis förbisett. Många fler än i dag skulle dra nytta av den inlästa, och fullt sökbara, tidningen.

Staten står för:

  • Infrastruktur och internetuppkoppling
  • Spelare till dem som inte läser på smartphone eller platta
  • Marknadsföringsinsatser för att sprida information om taltidningen
  • Personlig service och stöd till prenumeranterna
  • Och... tidningen får behålla alla prenumerantintäkter!

Vad kan tidningarna göra?

Först och främst: Ta ansvar för taltidningen! Höj statusen på den och visa att taltidningen är lika viktig som pappers- eller nättidningen. Den innehåller ju samma information om än i ett annat format.

Marknadsför den. Lyft den på förstasidan, ni kommer att bli förvånade över att fler faktiskt vill prenumerera på den. Prissätt prenumerationen som om taltidningen är en pdf-tidning

En grundpelare i det demokratiska samhället

Public service och dagstidningar har stor trovärdighet i dagens samhälle. Tidningarna är en självklar källa till information för alla medborgare. Det självklara är naturligtvis vars och ens rätt att läsa på sina egna villkor.

Vad får läsarna?

Möjligheten till att själv följa med i samtalet, i politiken, sporten, kulturhändelser lokalt och globalt. Ingen annan har gjort ett urval av artiklar som de tycker är mest intressanta idag, utan precis som läsaren av papperstidningen kan man själv bläddra och välja och välja bort. Distributionen är enkel. Utan någon kostnad för tidningen överförs texten via internet direkt till prenumeranten som får den via samma tidpunkt som alla andra prenumeranter. Om prenumeranten inte läser på en smartphone eller platta så står staten för kostnaden för den internetuppkopplade spelaren. Alla ska ha förutsättningar för att läsa de tidningar man vill prenumerera på!

/Roland Esaiasson

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)