Artiklar från MTM

 • Bild utomhus på kvinna med gåstavar

  Jag blev en del av världen igen

  När synen försämrades kunde jag inte läsa tidningen. En stor sorg. Men så fick jag dagstidningen som taltidning. Fantastiskt. Jag blev en del av världen igen. /Lena Rösell, tidningsläsare
  Jag blev en del av världen igen
 • Bild på taltidningsspelare

  Många nöjda med sin taltidning

  Lokalnyheterna är det som lockar mest i tidningen medan börssidorna och sportens resultattabeller är minst intressanta. Det visar Myndigheten för tillgängliga mediers nya läsarundersökning där 400 taltidningsläsare har fått svara på frågor om sina läsvanor och läsupplevelse av taltidningen.
  Många nöjda med sin taltidning
 • Gullan Olsson och Sonja Svedbo ser båda bra och behöver själva inte använda taltidningen, men nu vet de mer och kan förmedla information vidare till vänner och anhöriga.

  Taltidningen på biblioteken – en demokratifråga

  När synen sviktar finns taltidningen. Biblioteken i Torsby tar nu nya tag för att göra mediet välkänt bland invånarna. Ungefär en gång i månaden är det dags för Träffpunkt Finnskoga-Dalby för seniorer och andra som är lediga dagtid i Torsby kommun. Idag är det samling på biblioteket i Sysslebäck och temat är taltidningar.
  Läs hela artikeln
 • Taltidningar på biblioteken i Värmland

  MTM samarbetar med Region Värmland och värmländska kommuner för att utveckla arbetet med dagstidningen som taltidning på folkbibliotek. Läsliv besöker stadsbiblioteket i Kristinehamn för att ta del av bibliotekariernas tankar.
  Taltidningar på biblioteken i Värmland
 • För Täppas är taltidningen en naturlig del av vardagslivet

  Det är sådana där småsaker som gör mig till människa, man deltar i det vanliga livet. Dricker kaffe, pratar med andra människor, lyssnar på radio och, inte minst, tar del av dagens tidning, skriver Täppas Fogelberg, journalist och programledare.
  För Täppas är taltidningen en naturlig del av vardagslivet
 • What's in it for dagstidningarna?

  Ta ansvar för taltidningen! Höj statusen på den och visa att taltidningen är lika viktig som pappers- eller nättidningen, skriver vår tidigare GD Roland Esaiasson.
  What's in it for dagstidningarna?
 • Värmlands Folkblad satsar på taltidningen

  Värmlands Folkblad har lyckats lansera sin taltidning till både äldreboenden och skolor runt om i länet. Knepet är personliga besök, tydlig information på webbplatsen och ett målmedvetet informationsarbete.
  Värmlands Folkblad satsar på taltidningen
 • 5 frågor till instruktören

  Roya Abbaszadeh, instruktör, lär taltidningsprenumeranter att läsa sin morgontidning på nytt sätt. Hon blir lycklig av att hjälpa andra och blundar fem minuter varje dag för att förstå hur det är att inte se.
  5 frågor till instruktören
 • Nya taltidningen passar Anders

  Anders Näkne i Linköping är en av de taltidningsläsare som numera lyssnar på sin dagstidning i mobilen. För honom är taltidningen jätteviktig!
  Nya taltidningen passar Anders
 • Taltidningar gör utbudet komplett

  Tidningskoncernen NWT har tack vare internutbildningar och breda kampanjer lyckats få många nya prenumeranter till sin taltidning. De som provar taltidningen tycker att det är väldigt enkelt och fortsätter sedan att prenumerera. Något som alla vinner på. Katarina Andersson Lama från NWT berättar hur de har arbetat.
  Taltidningar gör utbudet komplett
 • Taltidningen attraherar nya målgrupper

  Värmlands Folkblad har i flera år aktivt arbetat med dagstidningen som taltidning. Tack vare relativt enkla insatser är nu cirka en procent av deras prenumeranter taltidningsläsare. Aktiviteterna har genomförts med stöd från Taltidningsnämnden. Här berättar Malin Tömmernes på Värmlands Folkblad om sina erfarenheter.
  Taltidningen attraherar nya målgrupper