Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

4.5.4 Tecken för betoning och längd

ˈ  Punkt 4 och 5 stark betoning (i svartskrift rak markering i överkant på raden)

ˌ  Punkt 4 medelstark betoning (i svartskrift rak markering i underkant på raden)

ː  Punkt 2 och 5 långt ljud (i svartskrift markering med kolon där punkterna är trekantiga; alternativt kolon)