Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

4.4.3 Franska

à Punkt 1, 2, 3, 5 och 6 a med grav accent

â Punkt 1 och 6 a med cirkumflex

ç Punkt 1, 2, 3, 4 och 6 c med cedilj

é Full cell, punkt 1, 2, 3, 4, 5 och 6 e med akut accent

è Punkt 2, 3, 4 och 6 e med grav accent

ê Punkt 1, 2 och 6 e med cirkumflex

ë Punkt 1, 2, 4 och 6 e med trema

î Punkt 1, 4 och 6 i med cirkumflex

ï Punkt 1, 2, 4, 5 och 6 i med trema

ô Punkt 1, 4, 5 och 6 o med cirkumflex

œ Punkt 2, 4 och 6 ligaturen oe

ù Punkt 2, 3, 4, 5 och 6 u med grav accent

û Punkt 1, 5 och 6 u med cirkumflex