Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

4.4.2 Tyska

ß Punkt 2, 3, 4 och 6 dubbel-s

ü Punkt 1, 2, 5 och 6 tyskt y, u med trema