Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

3.4.4 Exakt markering av olika stilsorter m.m.

Exakt återgivning i punktskrift av olika stilsorter görs genom att markerad text inleds med Punkt 4 och 6 följt av respektive stilsortstecken (enligt nedan) och avslutas med Punkt 1, 5 och 6 följt av respektive stilsorts­tecken. Flera förtecken kan föregå ett ord som innehåller flera stilsorter.

Den exakta återgivningen i punktskrift av olika stilsorter är svårläst. Vi rekommenderar därför att stilsorter oftast återges enligt avsnitt 3.4.1–3.4.3.

Punkt 4 och 6Punkt 2,
      3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6 fetstil

Punkt 4 och 6Punkt 3 och
      5Tom cell, mellanrumPunkt
      1, 5 och 6Punkt 3 och 5 kursiv eller lutad stil

Punkt 4 och 6Punkt 3 och
      6Tom cell, mellanrumPunkt
      1, 5 och 6Punkt 3 och 6 understruken stil

Punkt 4 och 6Punkt 2 och
      6Tom cell, mellanrumPunkt
      1, 5 och 6Punkt 2 och 6 spärrad stil

Punkt 4 och 6Punkt 2Tom cell, mellanrumPunkt 1,
      5 och 6Punkt 2 fin stil

Punkt 4 och 6Punkt 2,
      3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 5 och 6Punkt 2, 3 och 5 stor stil

exempel

Ordet häst är här fetstilt.

Punkt 6Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt
      1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 4 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 1, 2 och 5Punkt 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 5Punkt 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 4Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 2, 3 och 4Punkt
      2, 3, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Ordet häst är här både kursivt och fetstilt.

Punkt 6Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt
      1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 4 och 6Punkt 3 och 5Punkt 4 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 1, 2 och 5Punkt 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 5 och 6Punkt 3 och 5Punkt 1, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 5Punkt 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 1 och 2Punkt 1 och
      6Punkt 1, 4 och 5Punkt
      1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 3Punkt 1, 3 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 2 och 4Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 5Punkt 1 och 4Punkt 1, 2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 4Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

beslutsam

Punkt 4 och 6Punkt 3 och
      5Punkt 4 och 6Punkt
      2, 3, 5 och 6Punkt 1 och 2Punkt 1 och 5Punkt 1, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 3 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 4 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 1Punkt 1, 3 och 4Punkt 1, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 1, 5 och 6Punkt 3 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Om man har behov av ytterligare stilsorter kan de skapas med tecknen Punkt
      4 och 6 och Punkt 1, 5 och 6 tillsammans med något ickebokstavs­tecken. Detta måste då förklaras i den aktuella texten.