Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

3.4.3 Markering av orddelar

I språkböcker, där man i svartskrift använder olika stilsorter för att skilja för- och efterstavelser från ordstammar, kan tecknen Punkt 4 och 6 och Punkt
      6Punkt 3 användas för att visa markeringen i ordet. För att visa var markeringen slutar – om den slutar inuti ordet – används avslutningstecknet Punkt
      1, 5 och 6. Om tecknet för stilsorten gäller resten av ordet behövs inget avslutnings­tecken.

exempel

Ordet betonas på andra stavelsen: fördra.

Punkt 6Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt
      1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 2Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 3 och 6

Punkt 1 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 3Punkt 1, 2 och 4Punkt 2, 4 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 4 och 6Punkt 1, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum