Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

3.4.2 Markering av flera ord: kursiv stil, fetstil m.m.
Punkt 6Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1,
      5 och 6 Punkt 4 och 6Punkt
      4 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 5 och 6

Flera ord, satser eller meningar i kursiv stil omges av Punkt 6Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 5 och 6.

Flera ord, satser eller meningar i fetstil omges av Punkt 4 och 6Punkt 4 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 5 och 6.

De båda skrivsätten kan även användas för andra stilsorter beroende på sammanhanget. Längre avsnitt ska behandlas på annat sätt genom avvikande layout.

exempel

Det är våra barns framtid det gäller.

Punkt 6Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4
      och 5Tom cell, mellanrumPunkt
      3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 3 och 6Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 2Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 4Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1Punkt 1, 3 och 4Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt
      2 och 4Punkt 1, 4 och 5Punkt 1, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 4 och 5Punkt 3, 4 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2 och 3Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Det finns också s.k. hårda bindestreck.

Punkt 6Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4
      och 5Tom cell, mellanrumPunkt
      1, 2 och 4Punkt 2 och 4Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 5Punkt 1 och 4Punkt 1 och 3Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 3Punkt 1 och 3Punkt 3Tom
      cell, mellanrumPunkt 4 och 6Punkt 4 och 6Punkt 1, 2 och 5Punkt 1 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1

Punkt 1 och 2Punkt 2 och
      4Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt
      1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt
      2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1 och 4Punkt 1 och 3Punkt 1, 5 och 6Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

I meningen Han hoppade över diket står verbet i imperfekt.

Punkt 6Punkt 2 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1,
      3 och 4Punkt 1 och 5Punkt
      1, 3, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 3 och 6Punkt 6Punkt 1, 2 och 5Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 4 och 6Punkt 1, 2 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 2, 4 och 6Punkt
      1, 2, 3 och 6Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1 och 3Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1 och 2Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2 och 4Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 2 och 4Punkt 1,
      3 och 4Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 2 och 4Punkt 1 och 5Punkt 1 och 3Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum