Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

3.3 Hjälptecken

Punkt 1, 5 och 6 avslutningstecken

Punkt 3, 4 och 6 teckenposition över bokstav, förtecken för övre index, exponent (även paragraftecken)

Punkt 1, 2 och 6 teckenposition under bokstav, förtecken för nedre index

Punkt 4 och 5Punkt 2,
            3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 4 och 5Punkt 3, 5 och 6 hjälpparentes