Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

3.3.2 Tecken för position på raden, index

De båda förtecknen Punkt 3, 4 och 6 och Punkt 1, 2 och 6 anger teckens position över eller under bokstav. Förtecknen används också för att ange övre och nedre index. För mer komplicerade index se Skrivregler för mate­matik och naturvetenskap.

Lägg märke till att Punkt 3, 4 och 6 också används för paragraftecken (se avsnitt 2.4.1). Ett blanktecken ska skrivas mellan paragraf­tecken och siffra, vilket också gör det lättare att skilja mellan betydel­serna för punktskriftstecknet.

exempel

Jūratė (litauiskt kvinnonamn)

Punkt 6Punkt 2, 4 och 5Punkt 3, 4 och 6Punkt 3 och
      6Punkt 1, 3 och 6Punkt
      1, 2, 3 och 5Punkt 1Punkt
      2, 3, 4 och 5Punkt 3, 4 och 6Punkt 3Punkt 1 och 5Tom
      cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

H2O

Punkt 6Punkt 1, 2 och 5Punkt 1, 2 och 6Punkt 3,
      4, 5 och 6Punkt 1 och 2Punkt
      6Punkt 1, 3 och 5Tom
      cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Kvadratmeter skrivs m2.

Punkt 6Punkt 1 och 3Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1Punkt 1, 4 och 5Punkt 1,
      2, 3 och 5Punkt 1Punkt
      2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 4Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 3Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 4Punkt 3, 4 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum