Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

3.3.1 Avslutningstecken

Avslutningstecknet anger att förteckens betydelse upphör.

Avslutningstecknet används i följande sammanhang:

Versaltecken (se avsnitt 3.2)

Siffertecken (se avsnitt 5.5)

Tecken för stilsorter (se avsnitt 3.4).

exempel

LO/TCO/SACO:s Brysselkontor

Punkt 6Punkt 6Punkt 6Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 3 och 5Punkt 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 3 och 4Punkt 2, 3 och 4Punkt 1Punkt 1 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 5 och 6Punkt 2 och 5Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 1 och 2Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3, 4, 5 och 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 1 och 3Punkt 1,
      3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Lösenord: lvb57j

Punkt 6Punkt 1, 2 och 3Punkt 2, 4 och 6Punkt 2, 3
      och 4Punkt 1 och 5Punkt
      1, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1 och 2Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 1, 5 och 6Punkt 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Det är våra barns framtid det gäller.

Punkt 6Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4
      och 5Tom cell, mellanrumPunkt
      3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 4 och 6Punkt 4 och 6Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 2Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 4Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1Punkt 1, 3 och 4Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt
      2 och 4Punkt 1, 4 och 5Punkt 1, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 4 och 5Punkt 3, 4 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2 och 3Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum