Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

3.2.4
Versaler och gemener tillsammans

Om en bokstavsgrupp består av både versaler och gemener (små bokstäver) ska versaltecken skrivas framför varje versal.

exempel

kWh, JämO

Punkt 1 och 3Punkt 6Punkt 2, 4, 5 och 6Punkt
      1, 2 och 5Punkt 2Tom cell,
      mellanrumPunkt 6Punkt
      2, 4 och 5Punkt 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 4Punkt 6Punkt 1, 3 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

IKEAs katalog

Punkt 6Punkt 2 och 4Punkt 6Punkt 1 och 3Punkt 6Punkt 1 och 5Punkt
      6Punkt 1Punkt 2, 3 och
      4Tom cell, mellanrumPunkt
      1 och 3Punkt 1Punkt
      2, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt
      1, 2 och 3Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Lösenord: oVbEGj

Punkt 6Punkt 1, 2 och 3Punkt 2, 4 och 6Punkt 2, 3
      och 4Punkt 1 och 5Punkt
      1, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 5Punkt 6Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1 och 2Punkt 6Punkt 1 och 5Punkt
      6Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt
      2, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

För att återge en lång följd versaler som följs av en eller flera gemena bokstäver ska två versaltecken skrivas före versalerna och avslutnings­tecknet Punkt 1, 5 och 6 användas mellan versalerna och gemenerna, se exempel ovan i avsnitt 3.2.2.