Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

3.2.3 Flera ord med versaler i följd Punkt 6Punkt 6Punkt 6

Tre versaltecken kan användas för att visa att flera ord i följd är skrivna med versaler. De ska skrivas omedelbart före den första versalen. För att visa var följden av versaler tar slut ska avslut­nings­tecknet Punkt 1, 5 och 6 användas.

exempel

LO/TCO/SACO:s Brysselkontor

Punkt 6Punkt 6Punkt 6Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 3 och 5Punkt 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 3 och 4Punkt 2, 3 och 4Punkt 1Punkt 1 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 5 och 6Punkt 2 och 5Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 1 och 2Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3, 4, 5 och 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 1 och 3Punkt 1,
            3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND

Punkt 6Punkt 6Punkt 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 1, 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 3Punkt 1Punkt 1, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1 och 3Punkt 2, 3 och 4Punkt 1, 2 och 4Punkt 2, 4 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1 och 2Punkt 1, 3 och 6Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1, 5 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrum