Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

3.2.2 Flera versaler i följd Punkt 6Punkt 6

Två versaltecken används för att visa att hela ord eller bokstavs­grupper är skrivna med versaler. Versaltecknen ska skrivas omedel­bart före den första versalen.

Betydelsen av två versaltecken upphävs av alla punktskriftstecken utom bokstäverna – in­klusive blanktecken – med undantag för bindestreck vid raddelning.

För att visa var följden av versaler tar slut kan även avslutnings­tecknet Punkt
      1, 5 och 6 användas.

exempel

SAV

Punkt 6Punkt 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

LO/TCO/SACO:s Brysselkontor

Punkt 6Punkt 6Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 3 och 5Punkt 3 och 4Punkt 6Punkt
      6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt
      1 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt
      3 och 4Punkt 6Punkt 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 1Punkt 1 och 4Punkt 1, 3 OCH
      5Punkt 2 och 5Punkt
      2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 1 och 2Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3, 4, 5 och 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 3 och 6

Punkt 1 och 3Punkt 1,
      3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

IKEAs katalog

Punkt 6Punkt 6Punkt 2 och 4Punkt 1 och 3Punkt 1 och 5Punkt 1Punkt 1, 5 och 6Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 3Punkt 1Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Svenska ISBN-centralen

Punkt 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1
      och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 3Punkt 1Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 6Punkt
      2 och 4Punkt 2, 3 och 4Punkt
      1 och 2Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 5 och 6Punkt 3 och 6Punkt 1 och 4Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1Punkt 1, 2 och 3Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum