Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

2.4.9 Utelämnat huvudord, fristående tilde Punkt 4 och 5Punkt 2 och 5

exempel

mo subst. ~n ~ar

Punkt 1, 3 och 4Punkt
      1, 3 och 5Punkt 6Punkt
      3Tom cell, mellanrumPunkt
      2, 3 och 4Punkt 1, 3 och 6Punkt 1 och 2Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumPunkt 4 och 5Punkt 2 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 4 och 5Punkt 2 och 5Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

absolution ge ~

Punkt 1Punkt 1 och 2Punkt 2, 3 och 4Punkt 1, 3
      och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt
      1, 3 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 6Punkt 3Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 4 och 5Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 4 och 5Punkt 2 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Se avsnitt 9.4.2 för avskiljare efter uppslagsord i ordlistor och uppslagsböcker.