Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

2.4.4 Nummertecken, "fyrkant" Punkt 4 och 5Punkt 3, 4, 5 och 6

exempel

Urkoppling av funktionen medflyttning: tryck #21#.

Punkt 6Punkt 1, 3 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1
      och 3Punkt 1, 3 och 5Punkt
      1, 2, 3 och 4Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 2 och 4Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1Punkt 1, 2, 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 4Punkt 1, 3 och 6Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1 och 3Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 1, 3 och 4Punkt
      1 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1, 2 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 3, 4, 5 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 4Punkt 1 och 3Tom cell, mellanrumPunkt 4 och 5Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Punkt 1Punkt
      4 och 5Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 3Tom cell, mellanrum