Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

2.4.3 Asterisk/stjärna och kors Punkt 3 och 5 Punkt 4 och 5Punkt 2, 5 och 6

exempel

Lars Gustafsson *1936

Punkt 6Punkt 1, 2 och 3Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 1, 3 och 6Punkt 2, 3
      och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 2 och 4Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3 och 5Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 2 och 4Punkt 1 och 4Punkt 1, 2 och 4Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

August Strindberg †1912

Punkt 6Punkt 1Punkt 1, 3 och 6Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 1, 3 och 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 2Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 4 och 5Punkt 2, 5 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 2 och 4Punkt 1Punkt
      1 och 2Tom cell, mellanrumTom
      cell, mellanrum

das Blatt -er†

Punkt 1, 4 och 5Punkt 1Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 1 och 2Punkt 1, 2 och 3Punkt 1Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3 och 6Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 4 och 5Punkt 2, 5 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

För asterisk och kors som nothänvisning, se avsnitt 9.7.