Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

2.4.2 Et-tecken Punkt 1, 2, 3, 4 och 6

exempel

Almqvist & Wiksell

Punkt 6Punkt 1Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 3 och 4Punkt 1, 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 2 och 4Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3, 4 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 2, 4, 5 och 6Punkt 2 och 4Punkt 1 och 3Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2 och 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum