Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

1.3 Punktskriftscellen

Punktskriften består av sex upphöjda punkter, ordnade inom en rektangulär "cell", i två kolumner med tre punkter vardera. Genom att placera punkter i olika kombinationer inom cellen kan 63 olika tecken bildas. Därtill kommer blanktecknet, den tomma cellen.

För att underlätta beskrivningen av tecknen har punkterna num­rerats, siffrorna anger punkternas position i cellen:

➊ ➍

➋ ➎

➌ ➏

Man kan beskriva ett punktskriftstecken genom att ange punkt­erna i cellen, t.ex. bokstaven c: Punkt 1 och 4 (p14).

Åttapunktsskrift, punktskrift med åtta punkter, förekommer framför allt på punktskriftsskärmar vid datoranvändning.


Med åtta punkter ges 255 möjligheter (utöver blanktecknet). Dessa är numrerade på följande sätt:

➊ ➍

➋ ➎

➌ ➏

➆ ➇