Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

1.2
Siffror

Siffror föregås av siffertecken Punkt 3, 4, 5 och 6. Siffrorna består av de tio första bokstäverna i alfabetet. Siffertecknet skrivs framför varje nytt tal. Se även kapitel 5 Sifferuttryck.

1234567890
Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2 Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 4 Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 4 och 5 Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 5 Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 2 och 4 Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 2, 4 och 5 Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 2 och 5 Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 2 och 4 Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 2, 4 och 5

exempel

2009

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
            1 och 2Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 2 och 4