Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

Förändringar i den andra upplagan av Svenska skrivregler för punktskrift

Antalet ändringar av teckens utseende i punktskrift har medvetet hållits så få som möjligt. Några ändringar har ändå gjorts av olika skäl.

Vissa tecken har sedan tidigare haft olyckligt valda utseenden i punktskrift, vilket har gjort dem svårlästa och ibland lätta att blanda ihop med andra tecken. Därför har procent- och promille­tecknen, gradtecknet samt större än- och mindre än-tecknen fått nya utseenden i punktskrift.

Användningen av förtecken har tidigare inte varit så konsekvent som det vore önskvärt. Förtecknet Punkt 4 (p4) har till exempel an­vänts både för det generella skrivsättet för bokstäver med diakrit­iska tecken och för de olika valutatecknen. Valuta­tecknens ut­seenden var därför flertydiga. Detta har nu ändrats genom att ett annat förtecken används för valutatecken. Även et-tecknet har fått nytt utseende av samma skäl.

Ett nytt förtecken Punkt 1, 2, 4, 5 och 6 (p12456) har införts för matematiska tecken, i denna bok förekommer punkt och kryss som multiplika­tions­tecken. Även för gradtecken används samma förtecken.

Nedan följer de viktigaste förändringarna och nyheterna i den andra upplagan av Svenska skrivregler för punktskrift: